Inovativní
konstrukční systém
Kotvení a příslušenství

Injektážní malta VM-K

Použití

Injektážní malta Sikla VM-K tvoří spolu s kotvícím prvkem univerzální bezrozpínací ukotvení při kotveních méně významných z hlediska bezpečnost do betonu, plných i děrovaných stavebních prvků. Skládá se ze syntetické pryskyřice bez styrenu, plnidel a vytvrzovacích složek. Za kotvicí prvek slouží kotvicí tyč VMU-A nebo závitová tyč. Složky malty se natlačí z výtlačné pistole přes statický mísič do vyvrtané díry nebo síťovaného pouzdra. Injektážní malta se vytvrdí a bezpečně spojí kotvicí prvek s podkladem.

Objem dodávky

K patroně je přiložen statický mísič ANT VM-X.

Montáž

1.
Připravené díry vyfoukat/vymést.
2.
Do děrovaného stavebního prvku těsně nasadit síťované pouzdro. Jedná-li se o více děr, pak je připravit všechny, aby nedocházelo k přestávkám mezi vtlačováním malty.
3.
Ihned nasadit kotvicí prvek šroubovacím otáčivým pohybem.

Při delších přestávkách v práci lze injektážní maltu opět uzavřít šroubovací čepičkou.

Technické údaje

Doporučené zatížení při použití kotvicí VMU-A 1) v nepopraskaném betonu:

Rozměr kotvy
M8
M10
M12
M16
Doporučené zatížení v tahu C20/25 [kN] 4,7 7,0 9,6 11,2
Doporučené příčné zatížení V C20/25 (Ocel 5.8) [kN] 5,1 8,6 12,0 22,3
Doporučený ohybový moment příp. M (Ocel 5.8) [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9
Nejmenší tloušťka stavebního prvku hmin ≥ [mm] 110 120 140 160
Charakter. rozestup Scr,N [mm] 160 180 220 250
Charakter. vzdálenost od okraje Ccr,N [mm] 80 90 110 125
min. rozestup s ≥ [mm] 40 45 55 62,5
min. vzdálenost od okraje c ≥ [mm] 40 45 55 62,5
Efektivní hloubka ukotvení hef [mm] 80 90 110 125
Jmenovitý průměr vrtáku d0 = [mm] 10 12 14 18
Hloubka díry h0 = [mm] 80 90 110 125
Krouticí moment při kotvení Tinst = [Nm] 10 20 40 60

Speciální montážní údaje pro plné/ děrované stavební prvky:

Rozměr kotvy
M8
M10
Rozestup os Scr [mm] 100/(200)2)  100/(200)2)
Vzdálenost od okraje Ccr [mm] 200 200
Krouticí moment při kotvení Tinst = [Nm] 8 8

Doporučené zatížení v plných / děrovaných stavebních prvcích pro tah, příčné zatížení a šikmé zatížení (v děrovaném prvku kotvicí tyč VMU-A se síťovaným pouzdrem) 1) :


Díra vrtaná
Vrtaná s příklepem
Rozměr kotvy M8 / M10 M8 / M10
Plná cihla Mz 12 [kN] 1,7 1,7
Plná vápenopísková cihla KS 12 [kN] 1,7 1,7
Příčně děrovaná cihla HLz 4 [kN] 0,6 0,3
Příčně děrovaná cihla HLz 6 [kN] 0,8 0,4
Příčně děrovaná cihla HLz 12 [kN] 1,0 0,8
Vápenopísková dutinová cihla KSL 4 [kN]3)  0,6 0,4
Vápenopísková dutinová cihla KSL 6 [kN]3)  0,8 0,6
Vápenopísková dutinová cihla KSL 12 [kN]3)  1,4 0,8
Dutinová tvárnice z odlehčeného betonu Hbl 2 [kN] 0,5 0,3
Dutinová tvárnice z odlehčeného betonu Hbl 4 [kN] 0,8 0,6
Dutinová tvárnice z betonu Hbn 4 [kN] 0,8 0,6

1)
Zatížení jednotlivé kotvy bez vlivu vzdálenosti od okraje a rozestupu os při max. trvalé teplotě +24°C / max. krátkodobá teplota +40°C
2)
Hodnota v závorce platí pro zdivo Hbl a Hbn.
3)
Vnější můstky ≥ 30 mm

Materiál:
Syntetická pryskyřice / plnidla, bez styrenu
TypObsahVáha
[kg]
Bal.
[Kus]
Č. výrobku
VM-K 345345 ml0,581 110452
Statický mísič ANT VM-X0,011 190829