Inovativní
konstrukční systém
Nerez

Smykadlo GS 41 VA

Použití

Smýkadlo 41 je používáno především ve spojení s montážními lištami Sikla rozměru 41.
Existuje možnost jednoduchého a dvojitého zavěšení. Uspořádání se musí projektovat podle přípustného zatížení.
Délka dráhy prokluzu je určena délkou lišty. Kvůli bezpečné funkci se musí nasadit upínky.
Proveditelné jsou kombinace A4 šroubovacích a stabilních objímek trubky. Jsou možné varianty připojení trubkových objímek mezi M12 a R3/4". Pro tyto varianty připojení se může příslušná základní deska Stabil přišroubovat přímo na smýkadlo šrouby M10 x 30.
Vhodné pro montáž na podlahu a strop, stejně jako vodicí uložení stoupacího potrubí.

Technické údaje

Přípustné zatížení při montáži na strop:
Jednoduché zavěšení:
6 kN
Dvojité zavěšení:
8 kN
Je třeba brát v úvahu
bodovou nosnost montážní lišty.

 
Přípustné zatížení při montáži na podlahu:
Jednoduché zavěšení / dvojité zavěšení:
4 kN
Jednoduché zavěšení se základovou deskou:
8 kN
 
Ramena páky Lmax při jednoduchém zavěšení:
350 mm
Statický součinitel tření µ0:
0,16
Dynamický součinitel tření µ:
0,14
Materiál:
Ušlechtilá ocel A4

Je třeba počítat s ohybovými momenty od třecí síly působícími na závitovou tyč!

TypZávit.-přip.Váha
[kg]
Bal.
[Kus]
Č. výrobku
41 - M10 M100,1810 190667