Inovativní
konstrukční systém
siFramo 80

Adaptér navařovací ASA F 80

Použití

K flexibilnímu přivařování na ocelové nosníky, navařovací desky nebo jiná místa vhodná ke svaření. Ve spojení s nosným profilem F 80 umožňuje vytvoření konzol, traverz a jiných konstrukcí.

Montáž

Volnou stranu adaptéru přiložte na spojovací těleso a přivařte. Následné antikorozní ošetření je vyžadováno pouze v místě svarového švu a jeho okolí. Další systémový spoj s nosným profilem F 80 se provede pomocí 4 ks samořezných šroubů FLS F.

Technické údaje

Přípustné zatížení:
Konzola:
max. 1,0 kNm
Traverza:
viz Montážní příručka
 
Materiál:
ocel, HCP

Certifikáty

Označení CE (prohlášení o vlastnostech na adrese www.sikla.de)

TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
ASA F 801,01 110020