Inovativní
konstrukční systém
siFramo 80

Držák SHB SQF F 80

Použití

Kompletní řešení ze syntetické pryže pro ploché, resp. membránové střechy a pro logistická centra s povrchově upravenou podlahovou konstrukcí. V kombinaci s montážním systémem siFramo 80 je možné realizovat libovolné konstrukce. Vodopropustná pryžová podložka umožňuje bezpečnou a spolehlivou oporu s rovnoměrným rozložením zatížení. Vhodný zejména k upevnění agregátů, potrubí, větracích kanálů nebo pochozí konstrukce.

Montáž

Nosný profil TP F 80 zasuňte do držáku.

Technické údaje

Typ
Max. dovolené zatížení v tlaku FN
[kN]
Výška
[mm]
Hloubka zasunutí
[mm]
SQF 350 16 100 70
SQF 500 16 130 90


Testy pro stanovení součinitelů tření musí provést zákazník. V závislosti na použité střešní membráně se doporučuje použití přídavné separační vrstvy. Dále je potřeba, aby kvalifikovaný odborník prověřil statiku.

Materiál:
SBR (butadien-styrenový kaučuk)
TypRozměr
[mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
SHB SQF F 80-350350 x 3505,001 218865
SHB SQF F 80-500500 x 50013,501 218868