Inovativní
konstrukční systém
siFramo 80

Kloub GE F 80

Použití

K podepření jednoramenných výložníků v kombinaci se systémem nosníků siFramo 80, a rovněž k vyztužení rámových konstrukcí. Úhel lze plynule měnit v rozsahu 25° až 155°.

Montáž

Klouby se k nosnému profilu TP F 80 upevňují 4 samořeznými šrouby FLS F přes základovou desku. Opěrný profil TP F 80 nasunutý na osmihranu se upevňuje rovněž 4 samořeznými šrouby, je tedy zapotřebí celkem 8 samořezných šroubů. Délku pilovité části opěrného profilu je možné stanovit za použití níže uvedené tabulky. Po namontování v požadovaném úhlu je nutné všechny šrouby na kloubu utáhnout momentem 40 Nm.

Technické údaje

Typ
Výška H
[mm]
Délka L
[mm]
Šířka B
[mm]
Winkel α
GE F 80 - 80 140 80 80 25° - 155°


Délka pilovité části c opěrného profilu mezi dvěma klouby:


b [mm]
1000
b [mm]
1500
b [mm]
2000
b [mm]
2500
b [mm]
3000
α c [mm] c [mm] c [mm] c [mm] c[mm]
25° 2155 3340 4525 5710 6890
30° 1810 2810 3810 4810 5810
35° 1565 2435 3305 4180 5050
40° 1380 2160 2940 3720 4495
45° 1245 1955 2660 3370 4075
50° 1145 1800 2450 3100 3755
55° 1060 1670 2285 2895 3505
60° 1000 1580 2155 2730 3310
65° 950 1500 2055 2605 3155

a =
vertikální vzdálenost od středové osy kloubu ke spodní straně profilu u místa připevnění
b =
horizontální délka vyložení od místa připevnění ke středové ose kloubu
c =
délka pilovité části opěrného profilu mezi dvěma klouby
α =
úhel, který svírá kloubové připojení s vertikálním prvkem

Material:
ocel, HCP

TypHmotnost
[kg]
Bal.
[Kus]
Č. výrobku
GE F 80 - 802,11 113835