Together we build.
siklasicher.
siFramo 100

Kloub GE F - ST F 100

Použití

K podepření jednoramenných výložníků v kombinaci se systémem nosníků siFramo 80 na ocelových nosnících, a rovněž k vyztužení rámových konstrukcí. Úhel α lze plynule měnit v rozsahu 25° až 155°.

Objem dodávky

Kloub GE F – ST F 100 sešroubovaný s přechodovou deskou

Montáž

Klouby se ke stávajícím ocelovým nosníkům upevňují s použitím montážní sady MS 5P M12 S přisvorkováním základové desky. Počínaje typem 161/200 se upevňují s použitím montážní sady MS 5P M16 S. Jako další možnost lze kloub upevnit do betonové stěny pomocí 4 zátěžových kotev M12. Opěrný profil TP F 100 nasunutý na osmihranu se upevňuje 4 samořeznými šrouby.
Po namontování v požadovaném úhlu je nutné všechny šrouby na kloubu utáhnout momentem 40 Nm.

Povolením šroubového spojení mezi kloubem a přechodovou deskou je možné kloub otočit o 90° a poté použít k příčnému vyztužení (viz obr. 4).

Technické údaje

Typ
Výška H
[mm]
Délka L
[mm]
ŠÍřka B
[mm]
Úhel α
GE F 80/120 - 100 180 220 220 25° - 155°
GE F 121/160 - 100 - 1 180 320 260 25° - 155°
GE F 161/200 - 100 - 1 180 320 310 25° - 155°
GE F 201/310 - 100 - 1 180 220 420 25° - 155°

Materiál:
ocel, HCP

Certifikáty

TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
GE F 80/120 - 100 *6,91 115863
GE F 121/160 - 100 - 110,51 115864
GE F 161/200 - 100 - 111,91 115866
GE F 201/310 - 100 - 111,11 115868