Together we build.
siklasicher.

Impressum

Sikla Bohemia s.r.o
Impera Park Hala 3
Hlavní 828
250 64 Hovorčovice  
Tel.: +420 702 140 690
E-mail: info.cz@sikla.com
Jednatel oprávněný k zastupování 

Dipl.- Kfm. Reiner Klauß, Uwe Gärtner

Rejstříkový soud

C 31976 vedená u Městského soudu v Praze
Registrační číslo:  62414941

Daňové identifikační číslo podle §27a zákona o DPH

CZ62414941

Záruka za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědní podle § 7 odst. 1 TMG (německý zákon o elektronických a komunikačních službách) za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až 10 TMG ale nejsme povinni monitorovat přenesené nebo uložené cizí informace nebo vyšetřovat okolnosti, které poukazují na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů zůstává nedotčena. Taková záruka je však možná teprve od doby, kdy se dozvíme o konkrétním protiprávním jednání. Na základě oznámení o porušení práva budou tyto obsahy okamžitě odstraněny.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemůžeme mít vliv. Proto nemůžeme převzít odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsahy stránek, na něž odkazujeme, je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na něž odkazujeme, byly v okamžiku umístění odkazu zkontrolovány na případný protiprávní obsah. V okamžiku umístění odkazu nebyly zjištěny žádné protiprávní obsahy. Stálá kontrola obsahu umístěných odkazů však není bez konkrétních indícií o porušení práva možná. Na základě oznámení o porušení práva budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.

Autorská práva

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené provozovatelem stránek podléhají německému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracování, šíření a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah nebyl vytvořen provozovatelem internetových stránek, je nutné zohlednit autorská práva třetích osob. Příspěvky třetích osob jsou jako takové označené. Pokud byste si přesto byli vědomi porušení autorského práva, prosíme vás, abyste nás na tuto skutečnost upozornili. Na základě oznámení o porušení práva budou tyto obsahy okamžitě odstraněny.