Inovativní
konstrukční systém

Vynikající kvalita

Naší firemní filozofií je kontinuálně dále rozvíjet výrobky, systémy a služby a dlouhodobě plnit očekávání našich zákazníků prostřednictvím vynikající kvality.

Produkty Sikla jsou pro vaši bezpečnost ověřovány ve spolupráci s nezávislými zkušebními ústavy. Splnění požadavků kladených na produkty zajišťují externí a interní kontroly kvality. Příslušné značky jakosti, osvědčení, schválení a prohlášení o vlastnostech najdete v naší sekci Ke stažení.

Prüfzeichen RAL Rohrbefestigung

Značka jakosti „Rohrbefestigung“

Značka jakosti „Rohrbefestigung“ potvrzuje technické vlastnosti a kvalitu potrubních objímek, konzol, montážních lišt a příslušenství, což bylo prokázáno v komplexních, nezávislých zkouškách.

RAL "Brandgeprüfte Rohrbefestigung"

Značka jakosti „Brandgeprüfte Rohrbefestigung“

Tuto značku získávají produkty, které splňují vysoké požadavky na nosnost upevňovacích prvků potrubí při požáru.

Prüfzeichen VdS

Certifikát VdS

Konstrukční díly jsou ověřeny a schváleny podle platných směrnic VdS pro vodní hasicí zařízení.

Prüfzeichen FM

FM-Approval

FM Approval jsou standardy vysoce odborných globálních zkušebních a certifikačních služeb. Certifikáty FM zaručují, že zařízení a výrobky splňují nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti.

Prüfzeichen ETA

Evropský technický atest (ETA)

ETA je všeobecně uznávaným dokladem o technické způsobilosti stavebního výrobku ve smyslu nařízení o stavebních výrobcích v členských státech EU.

Prüfzeichen CE

Označení CE

Označením výrobku značkou CE výrobce na svou vlastní odpovědnost prohlašuje, že jeho výrobek je v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami.

Prüfzeichen LGA tested

TÜV Rheinland certified

Potrubí Simotec bylo ověřeno institucí TÜV Rheinland. Byla prokázána shoda s relevantními předpisy pro konstrukci potrubí.

Prüfzeichen KIT

Karlsruher Institut für Technologie

Systém upevnění „siFramo“ byl ověřen institutem KIT. Byla prokázána shoda s příslušnými normami platnými při výstavbě ocelových konstrukcí.