Together we build.
siklasicher.

Kvalita se systémem

Jako jeden z prvních podniků v oboru jsme se nechali certifikovat již v roce 1993 podle normy ISO 9001. Změněné povědomí o kvalitě vede ke stoupajícím požadavkům a k novým zadáním. Proto kontinuálně přizpůsobujeme náš systém řízení jakosti rostoucím novým požadavkům a svou činnost dokládáme příslušnými certifikacemi:

ISO 9001

  • ISO 9001 stanovuje požadavky na systém řízení jakosti, abychom mohli připravovat produkty a služby, které splňují očekávání zákazníků i požadavky stran úřadů. Na důkaz toho je vydán certifikát, který vydává nezávislé certifikační místo.
     

Vnitropodniková kontrola výroby

  • Zřízení vnitropodnikové kontroly výroby je základním požadavkem harmonizované technické normy EN1090-1, která je zaměřena na výrobce ocelových a hliníkových konstrukcí. Fungující vnitropodniková kontrola a její certifikace a průběžné monitorování je předpokladem pro to, aby výrobce mohl umístit označení CE na nosné konstrukční díly, které uvádí do provozu.

FM Approvals

  • Světově uznávanou certifikací podle FM Approvals se dává jasně najevo, že mimo jiné produkty pro ochranu před požárem a hasicí zařízení odpovídají nejvyšším standardům kvality a bezpečnosti. Pro spravedlivé udělení certifikace FM jsou předpokladem pravidelné audity kontroly výrobních stanovišť.

Produkty schválené podle VdS

  • Jako výrobce produktů schválených VdS pravidelně dokládáme, že kontinuálně zajišťujeme kvalitu produktů. To dokazuje osvědčení „Fertigungsstätte für VdS-anerkannte Produkte“ (Výrobní závod výrobků se schválením VdS).

LGA tested Quality

  • Produkty označené značkou „LGA tested Quality“ byly ověřeny z hlediska své vhodnosti k použití, návodu na použití a bezpečnosti. Tento certifikát dále potvrzuje, že se monitoruje výroba, vnitropodniková kontrola výroby a legální používání výkresů a že se provádějí pravidelné zkoušky výrobků.

Ke stažení