Inovativní
konstrukční systém

Výkonně a kompetentně

Již ve fázi plánování a výběrového řízení získáte od našich aplikačních inženýrů a technických poradců profesionální podporu. Budeme spolupracovat s vašimi projektovými vedoucími a techniky – ať při výměně údajů a dokumentace ve fázi plánování, při ověřování a realizaci před začátkem montáže nebo při načasování naší dodávky.

Naše nabídka služeb pro projektanty

  • Texty pro výběrové řízení 
  • Individuální vyhotovení textů pro výběrové řízení podle plánů
  • Knihovna CAD 2D/3D k jednoduchému vyhotovení vlastních montážních detailů

Naše nabídka služeb pro stavitele

  • Individuální vyhotovení nabídky podle LV nebo plánů
  • Zpracování plánů v CAD a vypracování technicky optimalizovaných upevňovacích systémů
  • Vyhotovení výkresů v CAD, kusovníků a schémat
  • Koncepce specifických řešení, pokud upevnění není možné realizovat pomocí standardních produktů
  • Výpočet statických hodnot a zkoušky pevnosti
  • Individuální výpočty protipožární ochrany

Technická podpora

Veškeré technické informace vám rádi zodpovíme na uvedených telefonních číslech.

Technické oddělení :  +420 601 105 787, +420 724 144 446

Jakékoli dotazy týkající se našich softwarových nástrojů SiCAD zašlete na adresu:

sicad.support.cz@sikla.com