Together we build.
siklasicher.
High Corrosion Protection (HCP)

Ochranný systém HCP

Pod pojmem „Zvýšená ochrana proti korozi (High Corrosion Protection)“ – HCP Vám nabízíme optimální ochranu různých spojovacích prvků proti korozi. Jedná se přitom o speciální povlakovací postupy s jedním společným účelem. Sikla Vám pro oblasti aplikací u kategorií korozní agresivity ≤ C4 podle DIN EN ISO 12944 nabízí individuálně přizpůsobenou ochranu těmito povlakovacími systémy:

  • Žárové zinkování (kusové) podle DIN EN ISO 1461 popř. DIN EN ISO 10684
  • Vysoce účinná antikorozní ochrana spočívající v povlakování zinkovými vrstvami podle DIN EN 13858 popř. DIN EN ISO 10683
  • Inovativní zinko-niklové povlakování povrchů

Ochranný účinek všech povlakovacích systémů HCP odpovídá přinejmenším osvědčenému žárovému zinkování ponořením do roztaveného kovu.

Aby bylo možné vybrat optimální povlakovací systém pro vaše požadavky, klademe zvláště velký důraz na účinnost ochrany, výslednou funkčnost výrobku (např. průchodnost závitu), požadavky trhu a hospodárnost.

Je potřeba se vyhnout kovovému kontaktu mezi HCP a nerezovými produkty. Povrchové poměry ploch HCP a nerezu jsou vůči sobě dost nepříznivé. Při velkém zatížení může podle EN ISO 14713-1 vzniknout na povrchu HCP koroze.

U projektů se speciálními požadavky na protikorozní ochranu pro vás vyhledá vhodný povlakovací systém ve spolupráci s vámi náš zákaznický servis.