Together we build.
siklasicher.
High Corrosion Protection (HCP)

Patní držák SHB HCP

Použití

Kompletní řešení vč. ochranné podložky pro ploché, resp. membránové střechy a logistická centra s povrchově upravenou podlahovou konstrukcí. V kombinaci s montážním systémem SIKLA je možné realizovat libovolné nástavby. Vodopropustná ochranná podložka umožňuje bezpečnou a spolehlivou oporu s rovnoměrným rozložením zatížení. Zejména vhodné pro upevnění agregátů, potrubí, větracích kanálů nebo pochozí konstrukce.

K tomuto patnímu držáku lze připojit tyto konstrukční díly ze systémů SIKLA: desky základové GPL, konzole WK 150/150, kloub JOI 41 T, montážní lištu MS 41, lištové konzole AK nebo držáky WBD pro jednoduchou lištu.

Do patního držáku typ SHB 41-7 lze také připevnit nosný profil siFramo TP F 80. K montáži je třeba použít 4x samořezný šroub FLS F.

Montáž

Odšroubujte matici, nastavte vzdálenost šroubů na rozteč otvorů v dílu který chcete připevnit a dotáhněte.

Technické údaje

Stat. modul pružnosti:
DIN 53513

0,8 - 0,9 N/mm2
Dyn. modul pružnosti:
DIN 53513

0,6 - 2,2 N/mm2
Trvalá tlaková deformace:
DIN 53572
cca 4,5 % měřeno 30 min. po odlehčení/ při 50 % deformaci / 23°C po 72 hod.
Pevnost v tahu:
DIN 53571

0,40 N/mm2 min. hodnota
Prodloužení při přetržení:
DIN 53571

70 % min. hodnoty
Další pevnost v tahu:
DIN 53515
3,4 N/mm2 min. hodnota
Chování při hoření:
DIN 4102
B2

Statické tření související se systémem musí být stanoveno na místě. V závislosti na použité střešní membráně se doporučuje použití další separační vrstvy. Zavedení zatížení do konstrukce je nutné zkontrolovat na místě.

Materiál:
ocel, úprava HCP, vrstvená guma

Typ
L [mm]
a [mm]
b [mm]
D [mm]
SHB 160 164 x 164 65 131 20
SHB 300 304 x 304 65 131 20
SHB 450 454 x 454 65 131 21
SHB 600 604 x 604 65 131 23

Typ
Výška profilu hmax [mm]
Velikost desky [mm]
SHB 41-1 41 - 62 110 x 110
SHB 41-2 41 - 62 160 x 160
SHB 41-5 41 - 41 350 x 350
SHB 41-6 41 - 62 350 x 350
SHB 41-7 41 - 41D 350 x 350

Další údaje viz "Držák WBD".

TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
SHB 1601,3010 113117
SHB 3004,501 113118
SHB 45011,501 113119
SHB 60026,501 113120
     
SHB 41-11,2210 198902
SHB 41-22,305 198919
SHB 41-56,881 411976
SHB 41-66,971 411978
SHB 41-77,351 411991