Inovativní
konstrukční systém
Svěrky upevňovací a trapézové závěsy

Příložka upínací SPA 5P AU HCP

Použití

Upínací příložka 5P AU je univerzálně použitelný upínací prvek pro oboustranné upevnění příčníků pro vedení potrubí, kanálů, kabelových drah a zařízení na ocelové nosníky.

Objem dodávky

Upínací příložka 5P s dosedací podložkou AU

Montáž

Upínací příložka s dosedací podložkou se usadí spolu s nohami do správné polohy na příslušný díl, který se má připevnit, výstupek se umístí na ocelový nosník. Následně se zasune příslušný šroub se šestihrannou hlavou, zespodu se nasadí matice s podložkou a dotáhne se.
Dosedací podložka zajišťuje kolmou polohu šroubu a zabraňuje prokluzování nebo namáhání na ohyb. Tím je zajištěna trvalá síla předepnutí.


Potřebná délka šroubu Lmin:

Uspořádání A
protažený šestihranný šroub s destičkou přídržnouM12: Lmin = a + b + 49 [mm]
M16: Lmin = a + b + 59 [mm]
 

Uspořádání B
nasazený HZ-šroub


M12: Lmin = b + 55 [mm]
M16: Lmin = b + 65 [mm]

Technické údaje

Typ
Upínací rozsah
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
M12 AU 1 - 30 44 60 13
M16 AU 4 - 40 48 72 17

Typ
Utahovací moment MA
[Nm]
Fz zulässig
na příložku upínací
[kN] 1)
Průměrná únosnost Fx
na 2 příložky upínací
[kN] 2)
M12 AU 85 16,2 3,7
M16 AU 150 19,5 4,2

1)
Údaje platí pro použití standardního šroubu se šestihrannou hlavou třídy pevnosti 8.8.
2)
Údaje platí pro nepříznivý případ při tlouštce pásnice 30 mm (M12) příp. 40 mm (M16) jako i při současném tření µHaft = 0,20. případná tahová síla Fz nebyla zohledněna.

Material:
Ocel, HCP
TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
M12 AU0,1720 115034
M16 AU0,3020 115035