Inovativní
konstrukční systém
siFramo 80

Patní držák SHB F 80

Použití

Kompletní řešení včetně tlumící podložky pro ploché, resp. membránové střechy a rovněž pro osazování zařízení v prostorách s nanesenou podkladní vrstvou ve sklepích. V kombinaci s prvky montážního systému Sikla lze realizovat libovolná konstrukční řešení. Vodopropustná ochranná pryžová podložka zaručuje stabilitu konstrukce a rovnoměrné rozložení působících sil. Hodí se zejména k upínání veškerých typů zařízení, agregátů, potrubí, VZT kanálů nebo komunikačních vedení.

Montáž

Napojení pomocí čtyř samořezných šroubů FLS F na nosný profil F 80.

Technické údaje

Stat. E-Modul:
V souladu s
DIN 53513

0,8 - 0,9 N/mm2
Dynam. E-Modul:
V souladu s
DIN 53513

0,6 - 2,2 N/mm2
Trvalá tlaková deformace:
DIN 53572
ca. 4,0 %
měřeno 30 min. po odlehčení při 50% deformaci / 23°C po 72 hodinách
Pevnost v tahu:
DIN 53571
0,40 N/mm2 minimální hodnota
Prodloužení při přetržení:
DIN 53571
70 % minimální hodnota
Další pevnost v tahu:
DIN 53515
3,4 N/mm2 minimální hodnota
Chování při hoření:
DIN 4102
B2

Die systembedingte Haftreibung ist bauseits zu ermitteln. Abhängig von der verwendeten Dachfolie wird der Einsatz einer zusätzlichen Trennschicht empfohlen. Die Lasteinleitung ins Bauwerk ist bauseits zu prüfen.


Další údaje des SHB F 80-220 viz. držák WBD F 80.

Materiál:
Ocel, HCP, pryžový kontaktní materiál
TypRozměr
[mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
SHB F 80-220220 x 2205,71 198926