Together we build.
siklasicher.
siFramo 80

Patní držák SHB F 80

Použití

Kompletní řešení včetně tlumící podložky pro ploché, resp. membránové střechy a rovněž pro osazování zařízení v prostorách s nanesenou podkladní vrstvou ve sklepích. V kombinaci s prvky montážního systému Sikla lze realizovat libovolná konstrukční řešení. Vodopropustná ochranná pryžová podložka zaručuje stabilitu konstrukce a rovnoměrné rozložení působících sil. Hodí se zejména k upínání veškerých typů zařízení, agregátů, potrubí, VZT kanálů nebo komunikačních vedení.

Montáž

Napojení pomocí čtyř samořezných šroubů FLS F na nosný profil F 80.

Technické údaje

Stat. E-Modul:
V souladu s
DIN 53513

0,8 - 0,9 N/mm2
Dynam. E-Modul:
V souladu s
DIN 53513

0,6 - 2,2 N/mm2
Trvalá tlaková deformace:
DIN 53572
ca. 4,0 %
měřeno 30 min. po odlehčení při 50% deformaci / 23°C po 72 hodinách
Pevnost v tahu:
DIN 53571
0,40 N/mm2 minimální hodnota
Prodloužení při přetržení:
DIN 53571
70 % minimální hodnota
Další pevnost v tahu:
DIN 53515
3,4 N/mm2 minimální hodnota
Chování při hoření:
DIN 4102
B2

Statické tření související se systémem musí být stanoveno na místě. V závislosti na použité střešní fólii se doporučuje použít další separační vrstvu. Přenos zatížení do konstrukce musí zkontrolovat zákazník.


Další údaje des SHB F 80-220 viz. držák WBD F 80.

Materiál:
Ocel, HCP, pryžový kontaktní materiál

Certifikáty

TypRozměr
[mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
SHB F 80-220220 x 2205,71 198926