Together we build.
siklasicher.
Objímky a příslušenství

Montážní sada MS 5P MA

Použití

Montážní sada MS 5P MA slouží k připevnění nosné konzoly TKO, šikmé konzoly SKO, WBD držáku nebo kloubu GE k nosníkové přírubě.

Objem dodávky

Typ
Upínací příložka
[množství]
Dosedací deska
[množství]
Dorazová deska
[množství]
HR-souprava *
[množství]
M12 MA S 4 x M12 4 x M12 4 x M12 4 x M12 x 80
M16 MA S 4 x M16 4 x M16 4 x M16 4 x M16 x 100

* HR-souprava se podle EN 14399-3 skládá z:
šroubu M12, popř. M16 s šestihrannou hlavou, 2 podložek, 1 šestihranné matice

Montáž

1.
Dorazovou desku řádně umístěte na připojovaný díl.
2.
Upínací příložku usaďte tak, aby její výstupky zapadly do prohloubení dorazové desky a špička zůstala na ocelovém nosníku.
3.
Nasaďte dosedací desku a HR-soupravu a náležitě utáhněte.

Dosedací deska zajišťuje kolmou pozici šroubu a zamezuje jeho klouzání nebo namáhání na ohyb. V kombinaci s HR-soupravou je tak zajištěna trvalá upínací síla. Dorazovou deskou je zajištěna pevná pozice upínací příložky.

Technické údaje

Typ
Rozsah upnutí
[mm]
Utahovací moment MA
[Nm] /
Weiterdrehwinkel
Přípustná síla Fy
na jednu upínací příložku
[kN]
Únosnost ve smyku Fz
na jednu sadu = 4 upínací příložky
[kN]
M12 MA S 1 - 30 60 / 90° 32,9 15,1 *
M16 MA S 4 - 40 140 / 90° 39,1 16,7 *

* Údaje se vztahují k nejnepříznivějšímu případu, pro tloušťku příruby 30 mm (M12), popř. 40 mm (M16), a součinitel adhezního tření µHaft = 0,20
Případná působící tažná síla Fy nebyla brána v úvahu.

Material:
Ocel, HCP
TypHmotnost
[kg]
Bal.
[Sada]
Č. výrobku
M12 MA S1,610 114886
M16 MA S2,810 114887