Together we build.
siklasicher.

Použití

Používá se především ve spojení s montážními lištami SIKLA o rozměru 41. Nabízí možnost jednotlivého nebo dvojitého upevnění. Uspořádání je třeba navrhnout dle přípustného zatížení.
Délka kluzné dráhy je dána délkou lišty. Pro zajištění funkceschopnosti je nutné použít přídržné destičky HK 41 nebo držáky lišt SH.
Každá kombinace s objímkami Ratio S a Stabil D-3G je proveditelná. Variabilní připojení objímek je možné mezi M12 a R1“. Pro tyto varianty připojení lze příslušnou základní desku Stabil našroubovat na kluznou sadu přímo pomocí šroubů M10.
Vhodná pro montáž na podlahu a na stropní konstrukci a také jako vodicí uložení pro stoupací potrubí.

Technické údaje

Pov. zatížení při montáži na strop:
Jednotlivé upevnění:
6 kN
Dvojité upevnění:
8 kN
Je třeba zohlednit bodovou nosnost montážní lišty.
 
Pov. zatížení při montáži do podlahy:
Jednotlivé/dvojité upevnění:
4 kN
Jednotlivé upevnění se základní deskou:
8 kN
 
Rameno síly L_max při jednotlivém upevnění:
150 mm
Souč. adhézního tření µ0:
0,16
Souč. kluzného tření µ:
0,14
Materiál:
ocel, galvanicky pozinkovaná

Je třeba zohlednit ohybový moment vznikající při třecí síle na závitové tyči nebo závitové trubce!

TypZávit. přip.Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
41 - M10M100,1810 190658