Together we build.
siklasicher.
Kotvení a příslušenství

Kotevní šroub TSM LP VZ 30

Použití

Vhodná mimo jiné pro rychlé a bezpečné upevnění montážních lišt na stropy nebo stěny z betonu. K upevnění montážní lišty 27 použijte šroubovací kotvu TSM LPS v kulatém zadním otvoru.
Použití v uzavřených prostorách – s výjimkou vlhkých místností

  • Nízká náročnost vrtání (pouze 6 mm), není vyžadován speciální vrták.
  • Malé rozteče v důsledku nízkého rozpěrného tlaku.
  • Přenos vysokého točivého momentu prostřednictvím připojení Torx.
  • Možnost použití až 2 hloubek ukotvení k zajištění vysokého výkonu nebo nízké náročnosti vrtání a montáže.
  • Bez atestu lze použít i do pevného přírodního kamene a různých plných tvárnic.
  • V případě samostatného upevnění lze vyvrtaný otvor v případě potřeby utěsnit proti tlakové vodě pomocí speciální injektážní malty.

Montáž

Pro montáž je vhodný elektrický šroubovák (s tangenciálním příklepem), přičemž použijte torx bit T30.

Technické údaje

Samostatné upevnění:
Výňatek z podmínek použití ETA-16/0655 Povolené zatížení bez vlivu osových roztečí a vzdáleností od okraje. Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001 ( YM YF ).

Hloubka ukotvení 40 mm
Hloubka ukotvení 55 mm
Nářadí T30 T30
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 6 6
Hloubka vrtání h1 [mm] 45 60
Dovolené zatížení v trhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 1,0 1,9
C25/30 [kN] 1,0 2,1
C30/37 [kN] 1,2 2,3
C40/50 [kN] 1,3 2,7
C50/60 [kN] 1,5 3,0
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 1,9 4,3
C25/30 [kN] 2,1 4,7
C30/37 [kN] 2,3 5,2
C40/50 [kN] 2,7 6,1
C50/60 [kN] 3,0 6,6
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 100 100
Charakteristická osová rozteč scr,N  93 132
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  46,5 66
Minimální osová rozteč smin [mm] 40 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 40
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 8 8
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] 6,2 6,2
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení 40 mm
Hloubka ukotvení 55 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 0,5 0,9
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 0,5 0,8
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 0,5 0,6
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 0,4 0,4
Charakteristická osová rozteč scr,fi  124 176
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  62 88


Vícenásobné upevnění:
Výňatek z podmínek použití ETA-16/0656
Použití jako vícenásobné upevnění nenosných systémů podle ETAG 001, část 6.
Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001 (YM YF).
Dovolená zatížení upevňovacího bodu jsou pro příslušné země upravená v ETAG 001, část 6.

Hloubka ukotvení 35 mm
Hloubka ukotvení 55 mm
Nářadí T30 T30
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 6 6
Hloubka vrtání h1 [mm] 40 60
Dovolené zatížení v trhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 80 100
Charakteristická osová rozteč scr,N  81 132
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  40,5 66
Minimální osová rozteč smin [mm] 35 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 35 40
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 8 8
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení 35 mm
Hloubka ukotvení 55 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 0,38 0,9
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 0,38 0,8
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 0,38 0,6
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 0,30 0,4
Charakteristická osová rozteč scr,fi  108 176
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  54 88

Duté stropní desky z předpjatého betonu C30/37 až C50/60

Hloubka ukotvení hnom [mm]    ≥ 35
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm]    6
Hloubka vrtání h1 [mm]    40
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm]   10
Účinná tloušťka membrány db [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Dovolené zatížení v tahu [kN] 0,4 0,8 1,2
Minimální osová rozteč smin [mm] 100 100 100
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 100 100 100

Při dimenzování dodržujte text celého atestu.

Material:
ocel, galvanický pozink

Certifikáty

Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656

* Pouze pro použití jako vícenásobné upevnění pro nenosné systémy v dutých stropních deskách z betonu a předpjatého betonu.

TypDélka
[mm]
unbekanntHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
6 x 40 *40180,01100 115026
6 x 6060180,02100 115722
LPS 6 x 40 *4014,50,01100 116691
LPS 6 x 60 6014,50,02100 116692