Together we build.
siklasicher.
Kotvení a příslušenství

Kotevní šroub TSM-IM

Použití

Vhodná mimo jiné pro rychlé a bezpečné upevnění montážních lišt a potrubí na stropy nebo stěny z betonu. Použití v suchých interiérech.

  • Nízká náročnost vrtání
  • Malé rozteče v důsledku nízkého rozpěrného tlaku
  • Bez atestu lze použít i do pevného přírodního kamene a různých plných tvárnic
  • Možnost použití až 2 hloubek ukotvení k zajištění vysokého výkonu nebo nízké náročnosti vrtání a montáže
  • V případě samostatného upevnění lze vyvrtaný otvor v případě potřeby utěsnit proti tlakové vodě pomocí speciální injektážní malty.

Montáž

Našroubujte do předvrtaného otvoru válcovitého tvaru. Speciální závit se tvarovým stykem zařezává při šroubování do kotevního podkladu. Následné nastavení hloubky zašroubování je možné.

Technické údaje

Samostatné upevnění:
Výňatek z podmínek použití ETA-16/0655 Povolené zatížení bez vlivu osových roztečí a vzdáleností od okraje. Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001 ( YM YF ).

Hloubka ukotvení
40 mm
Hloubka ukotvení
55 mm
Nářadí SW13 SW13
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 6 6
Hloubka vrtání h1 [mm] 45 60
Dovolené zatížení v trhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 1,0 1,9
C25/30 [kN] 1,0 2,1
C30/37 [kN] 1,2 2,3
C40/50 [kN] 1,3 2,7
C50/60 [kN] 1,5 3,0
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu 
C20/25 [kN] 1,9 4,3
C25/30 [kN] 2,1 4,7
C30/37 [kN] 2,3 5,2
C40/50 [kN] 2,7 6,1
C50/60 [kN] 3,0 6,6
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 100 100
Charakteristická osová rozteč scr,N  93 132
Charakteristická vzdálenost od okraj ccr,N  46,5 66
Minimální osová rozteč smin [mm] 40 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 40
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 8 8
Dovolený ohybový moment Mzul [Nm] 5,7 5,7
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 bis C50/60

Hloubka ukotvení
40 mm
Hloubka ukotvení
55 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 0,5 0,9
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 0,5 0,8
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 0,5 0,6
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 0,4 0,4
Charakteristická osová rozteč scr,fi  124 176
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  62 88


Vícenásobné upevnění:
Výňatek z podmínek použití ETA-16/0656
Použití jako vícenásobné upevnění nenosných systémů podle ETAG 001, část 6.
Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001
( YM YF ).
Dovolená zatížení upevňovacího bodu jsou pro příslušné země upravená v ETAG 001, část 6.

Hloubka ukotvení
35 mm
Hloubka ukotvení
55 mm
Nářadí SW13 SW13
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 6 6
Hloubka vrtání h1 [mm] 40 60
Dovolené zatížení v trhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu 
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 80 100
Charakteristická osová rozteč scr,N  81 132
Charakteristická osová rozteč ccr,N  40,5 66
Minimální osová rozteč smin [mm] 35 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 35 40
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 8 8
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
35 mm
Hloubka ukotvení
55 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 0,38 0,9
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 0,38 0,8
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 0,38 0,6
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 0,30 0,4
Charakteristická osová rozteč scr,N  108 176
Charakteristická vzdálenost od okraj ccr,N  54 88

Duté stropní desky z předpjatého betonu C30/37 až C50/60

Hloubka ukotvení hnom [mm]    ≥ 35
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm]    6
Hloubka vrtání h1 [mm]    40
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm]   10
Účinná tloušťka membrány db [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Dovolené zatížení v tahu [kN] 0,4 0,8 1,2
Minimální osová rozteč smin [mm] 100 100 100
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 100 100 100

Při dimenzování dodržujte text celého atestu.

Material:
ocel, galvanický pozink

Certifikáty

Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656

* Pouze pro použití jako vícenásobné upevnění pro nenosné systémy v dutých stropních deskách z betonu a předpjatého betonu.

TypDélka
[mm]
Závit. přip.Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
6 x 35 K *35M8/M100,0450 115028
6 x 5555M8/M100,0450 115721