Inovativní
konstrukční systém
Kotvení a příslušenství

Kotevní šroub TSM-S

Použití

Vhodná mimo jiné pro rychlé a bezpečné upevnění montážních lišt a potrubí na stropy nebo stěny z betonu a zdiva.
Použití v uzavřených prostorách – s výjimkou vlhkých místností.

  • Nízká náročnost vrtání, není vyžadován speciální vrták
  • Malé rozteče v důsledku nízkého rozpěrného tlaku
  • Kombinovaná šroub, který nevyžaduje hmoždinku
  • Bez atestu lze použít i do pevného přírodního kamene a různých plných tvárnic
  • Možnost použití až do 3 hloubek ukotvení k zajištění vysokého výkonu
    nebo nízké náročnosti vrtání a montáže
  • Schváleno pro použití se seizmickým zatížením kategorie (ø 8 - 14) hloubku zašroubování hnom3
  • V případě samostatného upevnění lze vyvrtaný otvor v případě potřeby utěsnit proti tlakové vodě pomocí speciální injektážní malty.

Montáž

Našroubujte do předvrtaného otvoru válcovitého tvaru. Speciální závit se tvarovým stykem zařezává při šroubování do kotevního podkladu. Následné nastavení hloubky zašroubování je možné.

Technické údaje

Samostatné upevnění:

Výňatek z podmínek použití ETA-16/0655 Povolené zatížení bez vlivu osových roztečí a vzdáleností od okraje. Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle
( YM YF ).

Průměr šroubu 6 mm

Hloubka ukotvení 40 mm
Hloubka ukotvení 55 mm
Nářadí SW13 SW13
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 6 6
Hloubka vrtání h1 [mm] 45 60
Dovolené zatížení v trhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 1,0 1,9
C25/30 [kN] 1,0 2,1
C30/37 [kN] 1,2 2,3
C40/50 [kN] 1,3 2,7
C50/60 [kN] 1,5 3,0
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 1,9 4,3
C25/30 [kN] 2,1 4,7
C30/37 [kN] 2,3 5,2
C40/50 [kN] 2,7 6,1
C50/60 [kN] 3,0 6,6
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 100 100
Charakteristická osová rozteč scr,N  93 132
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  46,5 66
Minimální osová rozteč smin [mm] 40 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 40
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 8 8
Dovolený ohybový moment Mdov [Nm] 5,7 5,7
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení 40 mm
Hloubka ukotvení 55 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 0,5 0,9
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 0,5 0,8
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 0,5 0,6
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 0,4 0,4
Charakteristická osová rozteč scr,fi  124 176
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  62 88


Průměr šroubu 8 mm

Hloubka ukotvení
hnom1 45 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 55 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 65 mm
Nářadí SW13 SW13 SW13
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 8 8 8
Hloubka vrtání h1 [mm] 55 65 75
Dovolené zatížení v trhlinovém betonu v tahu   
C20/25 [kN] 2,4 4,3 5,7
C25/30 [kN] 2,6 4,7 6,3
C30/37 [kN] 2,9 5,2 7,0
C40/50 [kN] 3,4 6,1 8,1
C50/60 [kN] 3,7 6,6 8,9
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu   
C20/25 [kN] 3,6 5,7 7,6
C25/30 [kN] 3,9 6,3 8,3
C30/37 [kN] 4,3 7,0 9,3
C40/50 [kN] 5,1 8,1 10,8
C50/60 [kN] 5,5 8,9 11,8
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 100 100 120
Charakteristická osová rozteč scr,N  105 129 156
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  52,5 64,5 78
Minimální osová rozteč smin [mm] 40 50 50
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 50 50
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 12 12 12
Dovolený ohybový moment Mdov [Nm] 14,9 14,9 14,9
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 20 20 20

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
hnom1 45 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 55 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 65 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 1,3 2,2 2,4
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 1,3 1,7 1,7
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 1,1 1,1 1,1
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 0,7 0,7 0,7
Charakteristická osová rozteč scr,fi  140 172 208
Charakteristická vzdálenost od okraje scr,fi  70 86 104


Průměr šroubu 10 mm

Hloubka ukotvení
hnom1 55 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 75 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 85 mm
Nářadí SW15 SW15 SW15
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 10 10 10
Hloubka vrtání h1 [mm] 65 85 95
Dovolené zatížení trhlinového betonu v tahu  
C20/25 [kN] 4,3 8,0 9,6
C25/30 [kN] 4,7 8,7 10,5
C30/37 [kN] 5,2 9,7 11,7
C40/50 [kN] 6,1 11,3 13,6
C50/60 [kN] 6,6 12,3 14,9
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu   
C20/25 [kN] 5,7 9,5 11,9
C25/30 [kN] 6,3 10,4 13,0
C30/37 [kN] 7,0 11,6 14,5
C40/50 [kN] 8,1 13,5 16,8
C50/60 [kN] 8,9 14,8 18,4
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 100 130 130
Charakteristická osová rozteč scr,N  129 180 204
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  64,5 90 102
Minimální osová rozteč smin [mm] 50 50 50
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 50 50 50
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 14 14 14
Dovolený ohybový moment Mdov [Nm] 32 32 32
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 40 40 40

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
hnom1 55 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 75 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 85 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 2,2 4,2 4,4
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 2,2 3,3 3,3
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 2,2 2,2 2,2
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 1,7 1,7 1,7
Charakteristická osová rozteč scr,fi  172 240 272
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  86 120 136


Průměr šroubu 12 mm

Hloubka ukotvení
hnom1 65 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 85 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 100 mm
Nářadí SW17 SW17 SW17
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 12 12 12
Hloubka vrtání h1 [mm] 75 95 110
Dovolené zatížení trhlinového betonu v tahu  
C20/25 [kN] 5,7 9,4 12,3
C25/30 [kN] 6,3 10,3 13,4
C30/37 [kN] 7,0 11,4 14,9
C40/50 [kN] 8,1 13,3 17,3
C50/60 [kN] 8,9 14,6 19,0
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu   
C20/25 [kN] 7,6 13,2 17,2
C25/30 [kN] 8,3 14,4 18,8
C30/37 [kN] 9,3 16,0 20,9
C40/50 [kN] 10,8 18,7 24,3
C50/60 [kN] 11,8 20,4 26,7
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 120 130 150
Charakteristická osová rozteč scr,N  150 201 240
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  75 100,5 120
Minimální osová rozteč smin [mm] 50 50 70
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 50 50 70
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 16 16 16
Dovolený ohybový moment Mdov [Nm] 64,6 64,6 64,6
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 60 60 60

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
hnom1 65 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 85 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 100 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 3,0 4,9 6,4
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 3,0 4,9 5,8
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 3,0 4,2 4,2
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 2,4 3,4 3,4
Charakteristická osová rozteč scr,fi  200 268 320
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  100 134 160


Vícenásobné upevnění:

Výňatek z podmínek použití ETA-16/0656
Použití jako vícenásobné upevnění nenosných systémů podle ETAG 001, část 6.
Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001
( YM YF ).
Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001 (YM YF).
Dovolená zatížení upevňovacího bodu jsou pro příslušné země upravená v ETAG 001, část 6.

Hloubka ukotvení
35 mm
Hloubka ukotvení
55 mm
Nářadí SW13 SW13
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 6 6
Hloubka vrtání h1 [mm] 40 60
Dovolené zatížení trhlinového betonu v tahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Dovolené zatížení v netrhlinovém betonu v tahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 80 100
Charakteristická osová rozteč scr,N  81 132
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  40,5 66
Minimální osová rozteč smin [mm] 35 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 35 40
Průchozí otvor v podkladu ≤ [mm] 8 8
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
35 mm
Hloubka ukotvení
55 mm
Dovolené zatížení v tahu R30 dov. F [kN] 0,38 0,9
Dovolené zatížení v tahu R60 dov. F [kN] 0,38 0,8
Dovolené zatížení v tahu R90 dov. F [kN] 0,38 0,6
Dovolené zatížení v tahu R120 dov. F [kN] 0,30 0,4
Charakteristická osová rozteč scr,N  108 176
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  54 88

Duté stropní desky z předpjatého betonu C30/37 až C50/60

Hloubka ukotvení hnom [mm]    ≥ 35
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm]    6
Hloubka vrtání h1 [mm]    40
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm]   10
Účinná tloušťka membrány db [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Dovolené zatížení v tahu [kN] 0,4 0,8 1,2
Minimální osová rozteč smin [mm] 100 100 100
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 100 100 100

Při dimenzování dodržujte text celého atestu.

Material:
ocel, galvanický pozink

Certifikáty

Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656

* Pouze pro použití jako vícenásobné upevnění pro nenosné systémy v dutých stropních deskách z betonu a předpjatého betonu.

TypDélka
[mm]
SWHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
6 x 40 *4013 mm0,02100 115737
6 x 505013 mm0,02100 115720
6 x 606013 mm0,02100 115723
6 x 808013 mm0,02100 115738
6 x 10010013 mm0,03100 115739
8 x 505013 mm0,0350 115731
8 x 606013 mm0,0450 115732
8 x 707013 mm0,0450 115734
8 x 808013 mm0,0450 115735
8 x 909013 mm0,0550 115736
8 x 10010013 mm0,0550 115728
8 x 12012013 mm0,0650 115729
8 x 14014013 mm0,0750 115730
10 x 606015 mm0,0650 115740
10 x 707015 mm0,0650 115741
10 x 808015 mm0,0750 115743
10 x 909015 mm0,0750 115744
10 x 10010015 mm0,0850 115745
10 x 14014015 mm0,1150 115746
12 x 11011017 mm0,1225 115747
12 x 13013017 mm0,1325 115748
12 x 15015017 mm0,1525 115749