Inovativní
konstrukční systém
Kotvení a příslušenství

Kotevní šroub TSM-S

Použití

Vhodný mimo jiné pro rychlé a bezpečné upevnění montážních lišt a závěsů potrubí na stropy nebo stěny z betonu a zdiva.
Použití v uzavřených prostorách – s výjimkou vlhkých místností.

  • Nízká náročnost vrtání, není vyžadován speciální vrták
  • Malé rozteče v důsledku nízkého rozpěrného tlaku
  • Není potřeba žádné další hmoždinky
  • Bez atestu lze použít i do pevného přírodního kamene a různých plných tvárnic
  • Flexibilita díky třem možnostem hloubky kotvení
  • S kotevní hloubkou hnom3 schváleno pro použití se seizmickým zatížením kategorie C1 (ø 8 - 14)
  • V případě samostatného upevnění lze vyvrtaný otvor v případě potřeby utěsnit proti tlakové vodě pomocí speciální injektážní malty

Montáž

Našroubujte do předvrtaného otvoru válcovitého tvaru. Speciální závit vytvoří tvarový styk s kotevním podkladem. Následné jemné přenastavení hloubky zašroubování je možné.

Technické údaje

Samostatné upevnění:

Výňatek z podmínek použití ETA-16/0655 Povolené zatížení bez vlivu osových roztečí a vzdáleností od okraje. Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle
( YM YF ).

Průměr šroubu 6 mm

Hloubka ukotvení 40 mm
Hloubka ukotvení 55 mm
Klíč SW13 SW13
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 6 6
Hloubka vrtání h1 [mm] 45 60
Pov. zatížení v tahu v trhlinovém betonu  
C20/25 [kN] 1,0 1,9
C25/30 [kN] 1,0 2,1
C30/37 [kN] 1,2 2,3
C40/50 [kN] 1,3 2,7
C50/60 [kN] 1,5 3,0
Pov. zatížení v tahu v netrhlinovém betonu  
C20/25 [kN] 1,9 4,3
C25/30 [kN] 2,1 4,7
C30/37 [kN] 2,3 5,2
C40/50 [kN] 2,7 6,1
C50/60 [kN] 3,0 6,6
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 100 100
Charakteristická osová rozteč scr,N  93 132
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  46,5 66
Minimální osová rozteč smin [mm] 40 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 40
Průchozí otvor v kotveném prvku ≤ [mm] 8 8
Dovolený ohybový moment Mdov [Nm] 5,7 5,7
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení 40 mm
Hloubka ukotvení 55 mm
Pov. zatížení v tahu při R30 [kN] 0,5 0,9
Pov. zatížení v tahu při R60 [kN] 0,5 0,8
Pov. zatížení v tahu při R90 [kN] 0,5 0,6
Pov. zatížení v tahu při R120 [kN] 0,4 0,4
Charakteristická osová rozteč scr,fi  124 176
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  62 88


Průměr šroubu 8 mm

Hloubka ukotvení
hnom1 45 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 55 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 65 mm
Klíč SW13 SW13 SW13
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 8 8 8
Hloubka vrtání h1 [mm] 55 65 75
Pov. zatížení v tahu v trhlinovém betonu   
C20/25 [kN] 2,4 4,3 5,7
C25/30 [kN] 2,6 4,7 6,3
C30/37 [kN] 2,9 5,2 7,0
C40/50 [kN] 3,4 6,1 8,1
C50/60 [kN] 3,7 6,6 8,9
Pov. zatížení v tahu v netrhlinovém betonu   
C20/25 [kN] 3,6 5,7 7,6
C25/30 [kN] 3,9 6,3 8,3
C30/37 [kN] 4,3 7,0 9,3
C40/50 [kN] 5,1 8,1 10,8
C50/60 [kN] 5,5 8,9 11,8
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 100 100 120
Charakteristická osová rozteč scr,N  105 129 156
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  52,5 64,5 78
Minimální osová rozteč smin [mm] 40 50 50
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 50 50
Průchozí otvor v kotveném prvku ≤ [mm] 12 12 12
Dovolený ohybový moment Mdov [Nm] 14,9 14,9 14,9
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 20 20 20

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
hnom1 45 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 55 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 65 mm
Pov. zatížení v tahu při R30 [kN] 1,3 2,2 2,4
Pov. zatížení v tahu při R60 [kN] 1,3 1,7 1,7
Pov. zatížení v tahu při R90 [kN] 1,1 1,1 1,1
Pov. zatížení v tahu při R120 [kN] 0,7 0,7 0,7
Charakteristická osová rozteč scr,fi  140 172 208
Charakteristická vzdálenost od okraje scr,fi  70 86 104


Průměr šroubu 10 mm

Hloubka ukotvení
hnom1 55 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 75 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 85 mm
Klíč SW15 SW15 SW15
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 10 10 10
Hloubka vrtání h1 [mm] 65 85 95
Pov. zatížení v tahu v trhlinovém betonu   
C20/25 [kN] 4,3 8,0 9,6
C25/30 [kN] 4,7 8,7 10,5
C30/37 [kN] 5,2 9,7 11,7
C40/50 [kN] 6,1 11,3 13,6
C50/60 [kN] 6,6 12,3 14,9
Pov. zatížení v tahu v netrhlinovém betonu   
C20/25 [kN] 5,7 9,5 11,9
C25/30 [kN] 6,3 10,4 13,0
C30/37 [kN] 7,0 11,6 14,5
C40/50 [kN] 8,1 13,5 16,8
C50/60 [kN] 8,9 14,8 18,4
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 100 130 130
Charakteristická osová rozteč scr,N  129 180 204
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  64,5 90 102
Minimální osová rozteč smin [mm] 50 50 50
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 50 50 50
Průchozí otvor v kotveném prvku ≤ [mm] 14 14 14
Dovolený ohybový moment Mdov [Nm] 32 32 32
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 40 40 40

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
hnom1 55 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 75 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 85 mm
Pov. zatížení v tahu při R30 [kN] 2,2 4,2 4,4
Pov. zatížení v tahu při R60 [kN] 2,2 3,3 3,3
Pov. zatížení v tahu při R90 [kN] 2,2 2,2 2,2
Pov. zatížení v tahu při R120 [kN] 1,7 1,7 1,7
Charakteristická osová rozteč scr,fi  172 240 272
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  86 120 136


Průměr šroubu 12 mm

Hloubka ukotvení
hnom1 65 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 85 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 100 mm
Klíč SW17 SW17 SW17
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 12 12 12
Hloubka vrtání h1 [mm] 75 95 110
Pov. zatížení v tahu v trhlinovém betonu   
C20/25 [kN] 5,7 9,4 12,3
C25/30 [kN] 6,3 10,3 13,4
C30/37 [kN] 7,0 11,4 14,9
C40/50 [kN] 8,1 13,3 17,3
C50/60 [kN] 8,9 14,6 19,0
Pov. zatížení v tahu v netrhlinovém betonu   
C20/25 [kN] 7,6 13,2 17,2
C25/30 [kN] 8,3 14,4 18,8
C30/37 [kN] 9,3 16,0 20,9
C40/50 [kN] 10,8 18,7 24,3
C50/60 [kN] 11,8 20,4 26,7
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 120 130 150
Charakteristická osová rozteč scr,N  150 201 240
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  75 100,5 120
Minimální osová rozteč smin [mm] 50 50 70
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 50 50 70
Průchozí otvor v kotveném prvku ≤ [mm] 16 16 16
Dovolený ohybový moment Mdov [Nm] 64,6 64,6 64,6
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 60 60 60

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
hnom1 65 mm
Hloubka ukotvení
hnom2 85 mm
Hloubka ukotvení
hnom3 100 mm
Pov. zatížení v tahu při R30 [kN] 3,0 4,9 6,4
Pov. zatížení v tahu při R60 [kN] 3,0 4,9 5,8
Pov. zatížení v tahu při R90 [kN] 3,0 4,2 4,2
Pov. zatížení v tahu při R120 [kN] 2,4 3,4 3,4
Charakteristická osová rozteč scr,fi  200 268 320
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,fi  100 134 160


Vícenásobné upevnění:

Výňatek z podmínek použití ETA-16/0656
Použití jako vícenásobné upevnění nenosných systémů podle ETAG 001, část 6.
Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001
( YM YF ).
Se zohledněním celkového bezpečnostního faktoru podle ETAG 001 (YM YF).
Dovolená zatížení upevňovacího bodu jsou pro příslušné země upravená v ETAG 001, část 6.

Hloubka ukotvení
35 mm
Hloubka ukotvení
55 mm
Klíč SW13 SW13
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm] 6 6
Hloubka vrtání h1 [mm] 40 60
Pov. zatížení v tahu v trhlinovém betonu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Pov. zatížení v tahu v netrhlinovém betonu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Minimální tloušťka podkladu hmin [mm] 80 100
Charakteristická osová rozteč scr,N  81 132
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  40,5 66
Minimální osová rozteč smin [mm] 35 40
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 35 40
Průchozí otvor v kotveném prvku ≤ [mm] 8 8
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zatížení při namáhání požárem v trhlinovém/netrhlinovém betonu C20/25 až C50/60

Hloubka ukotvení
35 mm
Hloubka ukotvení
55 mm
Pov. zatížení v tahu při R30 [kN] 0,38 0,9
Pov. zatížení v tahu při R60 [kN] 0,38 0,8
Pov. zatížení v tahu při R90 [kN] 0,38 0,6
Pov. zatížení v tahu při R120 [kN] 0,30 0,4
Charakteristická osová rozteč scr,N  108 176
Charakteristická vzdálenost od okraje ccr,N  54 88

Duté stropní desky z předpjatého betonu C30/37 až C50/60

Hloubka ukotvení hnom [mm]    ≥ 35
Jmenovitý průměr vrtáku d0 [mm]    6
Hloubka vrtání h1 [mm]    40
Dop. max. utahovací moment Tinst [Nm]   10
Účinná hloubka kotvení db [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Dovolené zatížení v tahu [kN] 0,4 0,8 1,2
Minimální osová rozteč smin [mm] 100 100 100
Minimální vzdálenost od okraje cmin [mm] 100 100 100

Při dimenzování dodržujte text celého atestu.

Materiál:
ocel, galvanický pozink

Certifikáty

Atest ETA-16/0655 a ETA-16/0656

* Pouze pro použití jako vícenásobné upevnění pro nenosné systémy v dutých stropních deskách z betonu a předpjatého betonu.

TypDélka
[mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
6 x 40 *400,02100 115737
6 x 50500,02100 115720
6 x 60600,02100 115723
6 x 80800,02100 115738
6 x 100 1)1000,03100 115739
8 x 50500,0350 115731
8 x 60600,0450 115732
8 x 70700,0450 115734
8 x 80800,0450 115735
8 x 90 1)900,0550 115736
8 x 100 1)1000,0550 115728
8 x 120 1)1200,0650 115729
8 x 140 1)1400,0750 115730
10 x 60600,0650 115740
10 x 70700,0650 115741
10 x 80 1)800,0750 115743
10 x 90 1)900,0750 115744
10 x 100 1)1000,0850 115745
10 x 140 1)1400,1150 115746
12 x 110 1)1100,1225 115747
12 x 1301300,1325 115748
12 x 1501500,1525 115749