Together we build.
siklasicher.

Použití

Rychlomontážní systém k upevňování objímek a dalších prvků na montážní lišty Sikla; hodící se pro všechny montážní lišty šířky 41 mm (též pro montážní lišty dvojité).

  • Úspora času při montáži díky předmontovanému bloku místo 2 jednotlivých dílů.
  • Ve svislých montážních lištách samodržné díky působení pružiny; zároveň ale nadále snadno posuvné rukou.
  • Kompletace pomocí závitových kolíků, šroubů a dalších montážních dílů se závitem.

Objem dodávky

Kompletní předmontovaný blok s přiloženou přírubovou maticí.

Montáž

Našroubujte závitový kolík s matkou do bloku, zasuňte do montážní lišty; posunutím přídržné destičky ve směru hodinových ručiček o úhel 90° zaskočí závitový kámen do dorazové polohy; umístěte do požadované polohy a dotáhněte Flanschmutter - hotovo!

Upozornění: min. hloubka zašroubování od spodní hrany přídržné destičky = 20 mm.

Technické údaje

Přípustná únosnost je stanovena dle použitých závitových tyčí a kolíků; nesmí však být překročena přípustná bodová únosnost montážní lišty a její přípustný ohybový moment. Tyto hodnoty naleznete v technických listech příslušných výrobků.

Min. tloušťka materiálu
montážní lišty 41
[mm]
FZ *
[kN]
FQ *
[kN]
1,5 2,0 2,0
2,0 4,0 2,5
2,5 6,0 2,5
3,0 7,2 2,5

Přípustné zatížení FZ* při namáhání požárem

Min. tloušťka materiálu
montážní lišty 41
[mm]
FWD 30
[N]
FWD 60
[N]
FWD 90
[N]
FWD 120
[N]
2,0 ≤ 850 ≤ 430 ≤ 250
≥ 2,5 ≤ 1000 ≤ 540 ≤ 350 ≤ 250

FZ =
max. přípustné zatížení v tahu
FQ =
max. přípustné zatížení odolné proti posunutí
M =
utahovací moment Flanschmutter nebo jiného prvku k dosažení příčné síly FQ (platí pro závitové kolíky ze třídy pevnosti 4,6 bez drážek v oblasti utahování).

* Je třeba brát ohled na nosnost použitých spojovacích prvků. To platí zejména při namáhání během požáru.

Materiál:
ocel, galvanicky pozinkováno
TypM
[Nm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
M8100,1050 160380
M10180,1150 160399
M12320,1150 171287