Inovativní
konstrukční systém

Použití

Rychlomontážní systém k upevňování objímek a dalších prvků na montážní lišty SIKLA; hodící se pro všechny montážní lišty šířky 41 mm (též pro montážní lišty dvojité).

  • Úspora času při montáži díky předmontovanému bloku místo 2 jednotlivých dílů.
  • Ve svislých montážních lištách samodržné díky působení pružiny; zároveň ale nadále snadno posuvné rukou.
  • Kompletace pomocí závitových kolíků, šroubů a dalších montážních dílů se závitem.

Objem dodávky

Kompletní předmontovaný blok s přiloženou přírubovou maticí.

Montáž

Našroubujte závitový kolík s matkou do bloku, zasuňte do montážní lišty; posunutím přídržné destičky ve směru hodinových ručiček o úhel 90° zaskočí závitový kámen do dorazové polohy; umístěte do požadované polohy a dotáhněte Flanschmutter - hotovo!

Upozornění: min. hloubka zašroubování od spodní hrany přídržné destičky = 20 mm.

Technické údaje

Přípustná únosnost je stanovena dle použitých závitových tyčí a kolíků; nesmí však být překročena přípustná bodová únosnost montážní lišty a její přípustný ohybový moment. Tyto hodnoty naleznete v technických listech příslušných výrobků.

FQ=
pov. smyková síla (platní i proti posunutí)
FZ =
pov. tahová síla v bloku
M =
utahovací moment Flanschmutter nebo jiného prvku k dosažení příčné síly FQ (platí pro závitové kolíky ze třídy pevnosti 4,6 bez drážek v oblasti utahování).

Přípustné zatížení FZ* při namáhání požárem

Min. tloušťka materiálu
montážní lišty 41
[mm]
FWD 30
[N]
FWD 60
[N]
FWD 90
[N]
FWD 120
[N]
2,0 ≤ 850 ≤ 430 ≤ 250
≥ 2,5 ≤ 1000 ≤ 540 ≤ 350 ≤ 250


FZ = max. přípustné zatížení v tahu
FQ = max. přípustné zatížení odolné proti posunutí

* Je třeba brát ohled na nosnost použitých spojovacích prvků. To platí zejména při namáhání během požáru.

Materiál:
ocel, galvanicky pozinkováno

Následující tabulka uvádí maximální hodnoty zatížení pro blok PB 41.

TypM
[Nm]
FZ
[kN]
FQ
[kN]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
M8105,81,50,1050 160380
M10189,32,50,1150 160399
M123210,03,00,1150 171287