Inovativní
konstrukční systém

Držák WBD

Diagram zatížení při kombinaci s lištou montážní 41-75/75/3,0

WBD-Halter 41-75/75 D


Diagram zatížení při kombinaci s lištou montážní 41-75/75/3,0 D


Restrikce
σzul ≤ 160 N/mm2
fzul ≤ L/100 pro L > 300 mm
fzul ≤ 3 mm pro L = 200 ... 300 mm
Zatížení kotev
A = 1,5 kN
B = 2,5 kN
C = 3,5 kN
D = 6,0 kN
E = 9,0 kN