Together we build.
siklasicher.

Použití

Sešroubováním držáku WBD s lištou montážní SIKLA vzniká:

  • konzola pro montáž na stěnu, podlahu či strop
  • stojna rámových konstrukcí

Velkorozměrná kosočtvercová základová deska umožní vysoký ohybový moment a zároveň bezpečné vyztužení příčných břemen.

Montáž

V normálním případě postačí upevnění dvěma protilehlými šrouby nebo kotvami ve směru silového toku. Jen ve výjimečných případech (vysoká stojna rámové konstrukce) se použijí 4 šrouby/kotvy.

Pro šestihranný šroub u destičky přídržné 41 platí minimální hodnoty utahovacího momentu dle tabulky:

Typy
Destička přídržná
[počet]
Šrouby k destičkám přídržné

Příslušenství
Utahovací moment
[Nm]
41/21-31 až 41/41-45 1 M10 předmontováno 40
41/52 až 41-75/75 2 M12 předmontováno 60
41/21 D až 41/45 D 1 M10 přiložené volně 40
41/52 D až 41-75/75 D 1 M12 přiložené volně 60

U stropních montáží doporučujeme pro vyšší zatížení (do 7 kN) použít minimálně jeden průchozí šroub (příklady naleznete v Montážní příručce, kapitola 2).

Technické údaje

Typ
pro montážní lištu SIKLA
A
[mm]
s
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
C
[mm]
41/21-31 41/21/1,5 - 2,0
41/31/2,0
135 6 100 25 11 95
41/41-45 41/41/2,0 - 2,5
41/45/2,5
135 6 100 25 11 95
41/52 41/52/2,5 170 6 120 25 13 131
41/62 41/62/2,5 170 6 120 25 13 131
41-75/65 41-75/65/3,0 210 8 170 25 13 131
41-75/75 41-75/75/3,0 210 8 170 25 13 131
       
41/21 D 41/21/1,5 - 2,0 D 135 6 100 25 11 125
41/41-45 D 41/41/2,0 - 2,5 D
41/45/2,5 D
210 8 170 25 13 125
41/52 D 41/52/2,5 D 210 8 170 25 13 135
41/62 D 41/62/2,5 D 255 8 205 25 13 135
41-75/65 D 41-75/65/3,0 D 255 8 205 25 13 135
41-75/75 D 41-75/75/3,0 D 255 8 205 25 13 135

Užitné zatížení při montáži na stěnách:
Možné bodové zatížení lze vyčíst z následujícího diagramu zatížení a platí pro stěny, na kterých se použijí dva šrouby ze stejné tíhové třídy.

Užitné zatížení při montáži na stropě:
Maximalní povolené zatížení v kolmém směru s minimálně jedním průchozím šroubem (8.8) je 7,0 kN.
Předpoklad pro následnou hodnotu zatížení je předepsaná montáž všech přiložených jednotlivých součástek.

Typy
Užitné zatížení (tah) při montáži na stropě
[kN]
41/21-31 do 41/41-45 2,0
41/52 do 41-75/75 4,0

Materiál:
ocel, galvanicky pozinkováno

Diagram zatížení:

Držák WBD 41/21-31
Držák WBD 41/41-45
Držák WBD 41/52
Držák WBD 41/62
Držák WBD 41-75/65
Držák WBD 41-75/75

TypDestička přídržná
[Počet]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
41/21-3110,7310 177725
41/41-4510,8310 155054
41/5221,445 177734
41/6221,505 155063
41-75/6522,155 177743
41-75/7522,195 177752
41/21 D11,145 146469
41/41-45 D12,465 106768
41/52 D12,865 177761
41/62 D14,005 155090
41-75/65 D14,185 177770
41-75/75 D14,385 177779