Together we build.
siklasicher.

Použití

Koncový uzel IR-E se používá pro montážní rastry, k jednoduchému a rychlému vytvoření koncového uzlu. V kombinaci s montážními lištami MS 41 a křížovým uzlem IR-M lze vytvořit kompletní montážní rastr. Ke kotvení do stavební konstrukce lze v případě potřeby použít závěs rastru IR, který umožňuje zavěšení ve tvaru Y.
Montážní rastr umožňuje cenově a časově úsporné řešení rozvodů médií.


  • Potřebné úpravy při výstavbě lze realizovat hospodárně.
  • Komponenty systému Pressix CC přispívají k úspoře času.
  • Flexibilní výběr montážních lišt.

Objem dodávky

1 x držák rastru IR-RA M10
1 x úchytný háček
1 x upínací plech
1 x šestihranný šroub M10 × 25
1 x kámen závitový NT CC 41

Montáž

1.
Úchytný háček koncového uzlu zavěste na montážní nosník.
2.
Na úchytný háček položte držák mřížky a utáhněte.
3.
Do úchytného háčku uzlu vložte příčný nosník a upevněte ho pomocí upínacího plechu, závitového kamene NT CC 41 a šestihranného šroubu.

Technické údaje

Typ
Vhodné montážní nosníky
Vhodné příčné nosníky
H
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
IR-E 41/52 D MS 41/52 D MS 41/41, 41/52, 41/62 104 43 40 11
IR-E 41/62 D MS 41/62 D MS 41/41, 41/52, 41/62 124 43 40 11

Maximální dovol. zatížení
upevňovacího bodu Fz:
6 kN
Utahovací moment:
10 Nm
Materiál:
ocel, galvanicky pozinkováno
TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
IR-E 41/52 D0,626 116600
IR-E 41/62 D0,626 116601