Together we build.
siklasicher.

Použití

Křížový uzel IR- M se používá pro montážní rastry k vytvoření křížového uzlu. V kombinaci s montážními lištami 41 a koncovým uzlem IR- E lze vytvořit kompletní montážní rastr. Ke kotvení do stavební konstrukce lze v případě potřeby použít závěs rastru IR, který umožňuje zavěšení ve tvaru Y.
Montážní rastr umožňuje cenově a časově úsporné řešení rozvodů médií. Potřebné úpravy při výstavbě lze realizovat hospodárně.


  • Komponenty systému Pressix CC přispívají k úspoře času.
  • Flexibilní výběr montážních lišt.
  • Jednoduchá úprava koncových a křížových uzlů.

Objem dodávky

1 x držák rastru IR-RA M10
2 x úchytný háček
2 x upínací plech
2 x šestihranný šroub M10 × 25
2 x kámen závitový NT CC 41

Montáž

1.
Oba úchytné háčky křížového uzlu zavěste na montážní nosník.
2.
Na oba úchytné háčky položte držák roštu a utáhněte.
3.
Do úchytných háčků uzlu vložte příčný nosník a upevněte ho pomocí upínacího plechu, závitového kamenu NT CC 41 a šestihranného šroubu.

Technické údaje

Typ
Vhodné montážní nosníky
Vhodné příčné
nosníky

H
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
d
[mm]
IR-M 41/52 D MS 41/52 D MS 41/41, 41/52, 41/62 104 43 40 11
IR-M 41/62 D MS 41/62 D MS 41/41, 41/52, 41/62 124 43 40 11

Maximální dovol. zatížení
upevňovacího bodu Fz:
6 kN
Utahovací moment:
10 Nm
Materiál:
ocel, galvanicky pozinkováno
TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
IR-M 41/52 D0,768 116603
IR-M 41/62 D0,768 116604