Together we build.
siklasicher.
Nerez

Sada kluzná GS 41 VA

Použití

Používá se především ve spojení s montážními lištami SIKLA o rozměru 41.
Nabízí možnost jednotlivého nebo dvojitého upevnění. Uspořádání je třeba
navrhnout dle přípustného zatížení.
Délka kluzné dráhy je dána délkou lišty. Pro zajištění funkceschopnosti je nutné
použít přídržné destičky HK 41 nebo držáky lišt SH.
Každá kombinace s objímkami Ratio S a Stabil D-3G je proveditelná. Variabilní
připojení objímek je možné mezi M12 a R1“. Pro tyto varianty připojení lze
příslušnou základní desku Stabil našroubovat na kluznou sadu přímo pomocí
šroubů M10.
Vhodná pro montáž na podlahu a na stropní konstrukci a také jako vodicí
uložení pro stoupací potrubí.

Technické údaje

Přípustné zatížení při montáži na strop:
Jednoduché zavěšení:
6 kN
Dvojité zavěšení:
8 kN
Je třeba brát v úvahu bodovou nosnost montážní lišty.
 
Přípustné zatížení při montáži na podlahu:
Jednoduché zavěšení / dvojité zavěšení:
4 kN
Jednoduché zavěšení se základovou deskou:
8 kN
 
Ramena páky L_max při jednoduchém zavěšení:
150 mm
Statický součinitel tření µ0:
0,16
Dynamický součinitel tření µ:
0,14
Materiál:
nerezová ocel A4

Je třeba počítat s ohybovými momenty od třecí síly působícími na závitovou tyč!

TypZávit. přip.Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
41 - M10 M100,1810 190667