Together we build.
siklasicher.
Tlumící prvky

Tlumič hluku SDE 2 - SBV/SBZ

Použití

Univerzálně použitelný prvek protihlukové izolace určený pro vyšší zatížení; vhodný zejména pro hlukově oddělená upevnění, při požadavcích na ochranu proti hluku rovněž podle DIN 4109 pro:

  • pevné body s protihlukovou izolací a
  • hlukově odizolovaná upevnění přístrojů vzduchotechniky a klimatizační techniky.

Dále je též možné upevnění na montážní nosníky Sikla (doporučeno od typu 41/41) jako hlukově oddělená montáž kompletních konstrukcí z těchto profilů. Díl je vhodný také jako kloubové upevnění pro montážní nosníky na šikmých stropech, stěnách nebo podlahách. Rovněž je možné s ním snadno realizovat výztuhy montážních nosníků.

Objem dodávky

Oba typy (SBV a SBZ) jsou z identických komponentů; oba díly jsou spojeny šroubem M10 a maticí, jejich vzájemná poloha zaleží na typu.

Montáž

Pro zvukově izolační pevné body je vhodné použít SIKLA objíky Stabil:
a) pro jednoduché upevnění (vycentrovot objímku Stabil-3G na přípojce 3G) nebo
b) pro dvojité upevnění Stabil D (oboustranně na poutech objímky Stabil D)

Technické údaje

Prac. zatížení (Tah nebo tlak na každý směr v rovině otáčení):
max. 10 kN
Schopnost tlumení:
do 15 dB(A)

Upozornění:
Příčné síly vyžadují přídavné podpěry.
Je třeba dbát na dimenzování kotvy a dalších spojovacích prvků.

Typ
Připojení na konstrukci
[mm]
Připojení na straně systému
[mm]
Konstanta pružiny
c
[kN/mm]
SDE 2 - SBV ø 16,5 ø 17,0 3,5
SDE 2 - SBZ ø 16,5 ø 17,0 3,5

Materiál:
Kovové těleso:
Ocel, galvanicky pozinkovaná
Izolační vložka:
PUR (měkká pěna), RG 650 kg/m3
Rozsah teplot:
-30 až +100°C

TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
SDE 2 - SBV1,0010 161406
SDE 2 - SBZ0,9910 161062