Together we build.
siklasicher.
Tlumící prvky

Tlumič hluku SDE 2 - UG 16

Použití

Univerzálně použitelný prvek protihlukové izolace určený pro vyšší zatížení; zejména vhodný pro hlukově oddělená upevnění při požadavcích na ochranu proti hluku podle DIN 4109 pro

  • samostatné zavěšení na závitové tyči M16, rovněž na vazníky nebo střešní konstrukce s libovolným sklonem
  • hlukově odizolovaný pevný bod s použitím čtyř hlukově izolačních prvků SDE 2 - UG 16.

Vhodný pro montáž hlukově oddělených šikmých podpěr.
Pro upevnění na montážní profily Sikla doporučujeme používat profily od typu 41/41.

Objem dodávky

Třmen jakožto součást systému je kompletně předmontován pomocí šroubu s šestihrannou hlavou M10 včetně pojistné matice.

Montáž

Pro hlukově izolovaná upevnění potrubí (samostatné zavěšení) doporučujeme upevnění za středovou přípojku objímky potrubí Sikla Stabil D-3G.
Pro hlukově izolované pevné body v uspořádání podle obrázku dole dbejte prosím pokynů k pevným bodům Sikla. Místo normálně používaných 4 univerzálních kloubů se k upevnění na těleso stavby použijí 4 hlukově izolační prvky SDE 2 - UG 16.

Technické údaje

Užitečné zatížení (tah nebo tlak na každý směr v rovině otáčení):
max. 10 kN
Zátěž v pevném bodě v osách potrubí, při uspořádání podle obrázku dole:
max. 25 kN
Schopnost tlumení:
do 15 dB(A)

Upozornění:
Příčné síly vyžadují u samostatných zavěšení přídavné podpěry. Je třeba dbát na dimenzování kotvy a dalších spojovacích prvků.

Typ
Připojení na straně stavby
[mm]
Připojení na straně systému
[mm]
Konstanta pružiny
c
[kN/mm]
SDE 2 - UG 16 ø 16,5 ø 17,0 3,5

Materiál:
Kovové těleso:
ocel, galvanicky pozinkovaná
Izolační vložka:
PUR (měkká pěna), RG 650 kg/m3
Rozsah teplot:
-30 až +100°C
TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
SDE 2 - UG 160,9810 161053