Inovativní
konstrukční systém
siFramo 100

Kloub GE F - ST F 100

Použití

K podepření jednoramenných výložníků v kombinaci se systémem nosníků siFramo 80 na ocelových nosníkách, a rovněž k vyztužení rámových konstrukcí. Úhel α lze plynule měnit v rozsahu 25° až 155°.

Objem dodávky

Kloub GE F – ST F 100 sešroubovaný s přechodovou deskou

Montáž

Klouby se ke stávajícím ocelovým nosníkům upevňují s použitím montážní sady MS 5P M12 S přisvorkováním základové desky. Počínaje typem 161/200 se upevňují s použitím montážní sady MS 5P M16 S. Jako další možnost lze kloub upevnit do betonové stěny pomocí 4 zátěžových kotev M12. Opěrný profil TP F 100 nasunutý na osmihranu se upevňuje 4 samořeznými šrouby. Délku pilovité části opěrného profilu je možné stanovit za použití níže uvedené tabulky. Po namontování v požadovaném úhlu je nutné všechny šrouby na kloubu utáhnout momentem 40 Nm.

Povolením šroubového spojení mezi kloubem a přechodovou deskou je možné kloub otočit o 90° a poté použít k příčnému vyztužení (viz obr. 4).

Technické údaje

Typ
Výška H
[mm]
Délka L
[mm]
ŠÍřka B
[mm]
Úhel α
GE F 80/120 - 100 180 220 220 25° - 155°
GE F 121/160 - 100 - 1 180 320 260 25° - 155°
GE F 161/200 - 100 - 1 180 320 310 25° - 155°
GE F 201/300 - 100 - 1 180 220 420 25° - 155°

Délka pilovité části c opěrného profilu mezi dvěma klouby:


b [mm]
1000
b [mm]
1500
b [mm]
2000
b [mm]
2500
b [mm]
3000
α c [mm] c [mm] c [mm] c [mm] c[mm]
25° 2130 3313 4496 5679 6862
30° 1784 2784 3784 4784 5784
35° 1542 2413 3285 4157 5028
40° 1364 2142 2920 3698 4476
45° 1230 1938 2645 3352 4059
50° 1128 1780 2433 3086 3738
55° 1048 1658 2268 2879 3489
60° 985 1563 2140 2717 3295
65° 937 1488 2040 2592 3143

a =
vertikální vzdálenost od středové osy kloubu ke spodní straně profilu u místa připevnění
b =
horizontální délka vyložení od místa připevnění ke středové ose kloubu
c =
délka pilovité části opěrného profilu mezi dvěma klouby
α =
úhel, který svírá kloubové připojení s vertikálním prvkem

Material:
Ocel, HCP
TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
GE F 80/120 - 100 *6,91 115863
GE F 121/160 - 100 - 110,51 115864
GE F 161/200 - 100 - 111,91 115866
GE F 201/300 - 100 - 111,11 115868