Together we build.
siklasicher.
siFramo 100

Držák profilu TPH F 100

Použití

Tvarově obepíná, přidržuje a vyztužuje nosný profil F 100. Upevňuje se rovnou na těleso stavby nebo přímo na volně uložený nebo zabetonovaný profil. Typy TPH F 100 C je možné použít i jako křížový spoj nosných profilů F 100. Typ TPH F 100/80 C spojuje nosný profil TP F 100 s TP F 80, přičemž TP F 80 leží v držáku nosného profilu.

Montáž

K profilovým lištám se připevňuje pomocí kamenů CC 41 a šroubů M10 × 25. K nosnému profilu F 100 samořeznými šrouby FLS F.

Technické údaje

Typ
L x b x s
[mm]
ø d1
[mm]
Oválný otvor LL1
d x a [mm]
Oválný otvorLL2
d x a [mm]
TPH F 100 C 219 x 100 x 4 14 11 x 20 11 x 20
TPH F 100/80 C 199 x 100 x 4 14 11 x 20 11 x 20

Typ
Fx [kN]
Fy [kN]
Fz [kN]
My [kNm]
Mz [kNm]
TPH F 100 C 6,2 12,7 12,3 0,6 0,5
TPH F 100/80 C 6,2 12,7 12,3 0,6 0,5

Udávané hodnoty zatížení jsou přípustná zatížení a zahrnují dílčí součinitele bezpečnosti γM2 = 1,25 (DIN EN 1993-1-8:2010-12, Tab. 2.1) sowie γG = 1,35 (DIN EN 1990:2010-12, Tab. A1.2(B)) pro trvalé působení.

Materiál:
Ocel, HCP

Certifikáty

TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
TPH F 100 C1,210 113084
TPH F 100/80 C1,010 113085