Together we build.
siklasicher.
siFramo 80

Držák profilu TPH F 80

Použití

Tvarově obepíná, přidržuje a vyztužuje nosný profil F 80, popř. F 80/30. Upevňuje se rovnou na těleso stavby nebo přímo na volně uložený nebo zabetonovaný profil. Typy TPH F 80 C a TPH F 80/30 je možné použít i jako křížový spoj nosných profilů F 80 popř. F 80/30.

Montáž

K profilovým lištám se připevňuje pomocí závitových desek CC 41 a šroubů M10 × 25. K nosnému profilu F 80 popř. F 80/30 samořeznými šrouby FLS F.

Technické údaje

Typ
L x b x s
[mm]
ø d1
[mm]
Oválný otvor LL1
d x a [mm]
Oválný otvor LL2
d x a [mm]
TPH F 80/30 181 x 50 x 4 13 11 x 20 -
TPH F 80/30 C 199 x 80 x 4 14 11 x 20 11 x 20
TPH F 80 181 x 50 x 4 13 11 x 20 -
TPH F 80 C 199 x 80 x 4 14 11 x 20 11 x 20

Typ
Fx [kN]
Fy [kN]
Fz [kN]
My [kNm]
Mz [kNm]
TPH F 80/30 6,2 20,8 13,6 0,9 0,9
TPH F 80/30 C 6,2 12,7 12,3 0,6 0,5
TPH F 80 6,2 20,8 13,6 0,9 0,9
TPH F 80 C 6,2 12,7 12,3 0,6 0,5

Udávané hodnoty zatížení jsou přípustná zatížení a zahrnují dílčí součinitele bezpečnosti γM2 = 1,25 (DIN EN 1993-1-8:2010-12, Tab. 2.1) sowie γG = 1,35 (DIN EN 1990:2010-12, Tab. A1.2(B)) pro trvalé působení.

Materiál:
ocel, HCP

Certifikáty

TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
TPH F 80/300,410 116672
TPH F 80/30 C0,510 116673
TPH F 800,510 195765
TPH F 80 C0,810 111732