Together we build.
siklasicher.
Uložení potrubí

Axiální zarážka AS

Použití

Modifikace volného uložení Simotec na jednostrannou axiální zarážku na ocelových nosnících. Ložisko se může nadále volně pohybovat v ose trubky a je specificky omezeno pouze v této ose. Tím je zajištěna definovaná dráha posuvu.
Max. tloušťka příruby t ≤ 30 mm

Objem dodávky

Axiální zarážka AS se skládá z:
4 upínacích háků
2 závitových tyčí
1 axiální zarážky
Pojistky proti nadzdvihnutí:
2 ks pro 240/260
4 ks pro 280/300
Šestihranné matice:
8 ks pro AS 80/120 a AS 140/180 a 240/260
4 ks pro 200/220
12 ks pro AS 280/300

Montáž

Připojení axiální zarážky k nosníku v souladu s předepsanými utahovacími momenty. Požadovanou dráhu posuvu lze flexibilně nastavit pomocí matic až do maximálního vysunutí 125 mm. To odpovídá polovině posuvné desky vůči okraji nosníku. Síly v axiálním směru lze dosáhnout pouze při správném použití protiskluzových zařízení (např. klínů). Ta musí být zajištěna při návrhu potrubí a je za ně zodpovědný výrobce potrubí.

Technické údaje

Zatížení podpěr odpovídá hodnotám pevného bodu XS (viz dokumentace v katalogu), avšak v axiálním směru maximálně 12 kN na axiální zarážku.

Utahovací moment

Tloušťka příruby
[mm]
Utahovací moment pro šířku nosníku
80 - 220 mm
[Nm]
Utahovací moment pro šířku nosníku
221 - 300 mm
[Nm]
5 - 10 40 15
11 - 20 25 15
21 - 30 20 15

Materiál:
Plechové díly, šrouby, matice:
Ocel, HCP
Upínací hák:
Odlitek, HCP
Typpro přírubu o šířce
[mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[Sada]
Č. výrobku
AS 80/12080 - 1202,51 802791
AS 140/180121 - 1802,61 802792
AS 200/220161 - 2202,61 802793
AS 240/260221 - 2603,11 802794
AS 280/300261 - 3003,71 802795