Together we build.
siklasicher.
Uložení potrubí

Axiální zarážka variabilní VAS

Použití

Modifikace volného uložení Simotec na oboustranně variabilní axiální zarážku na ocelových nosnících. Ložisko se může nadále volně pohybovat v ose trubky a je specificky omezeno na obou stranách. Tím je zajištěna definovaná dráha posuvu.
Max. tloušťka příruby t ≤ 30 mm

Objem dodávky

Variabilní axiální zarážka se skládá z:
4 upínacích háků
2 závitových tyčí M12 x 500 mm
2 axiálních zarážek
Pojistky proti nadzdvihnutí:
2 ks pro VAS 160/260
4 ks pro VAS 280/300
Šestihranné matice:
12 ks pro VAS 80/140
16 ks pro VAS 160/260
20 ks pro VAS 280/300

Montáž

Připojení axiální zarážky k nosníku v souladu s předepsanými utahovacími momenty. Závitové tyče o délce 500 mm se na místě zkrátí na požadovanou délku. Požadovanou dráhu posuvu lze flexibilně nastavit pomocí matic až do maximálního vysunutí 125 mm. To odpovídá polovině posuvné desky vůči okraji nosníku. Síly v axiálním směru lze dosáhnout pouze při správném použití protiskluzových zařízení (např. klínů). Ta musí být zajištěna při návrhu potrubí a je za ně zodpovědný výrobce potrubí.

Technické údaje

Zatížení podpěr odpovídá hodnotám pevného bodu XS (viz dokumentace v katalogu), avšak v axiálním směru maximálně 12 kN na axiální zarážku.

Utahovací moment

Tloušťka příruby
[mm]
Utahovací moment pro šířku nosníku
80 - 220 mm
[Nm]
Utahovací moment pro šířku nosníku
221 - 300 mm
[Nm]
5 - 10 40 15
11 - 20 25 15
21 - 30 20 15

Materiál:
Plechové díly, šrouby, matice:
Ocel, HCP
Napínací hák:
Odlitek, HCP
Typpro přírubu o šířce
[mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[Sada]
Č. výrobku
VAS 80/14080 - 1403,41 802796
VAS 160/260141 - 2603,91 802799
VAS 280/300261 - 3004,41 802800