Together we build.
siklasicher.

Použití

Sešroubováním držáku WBD s montážní lištou SIKLA vzniká:

  • konzola pro montáž na stěnu, podlahu či strop
  • stojna rámových konstrukcí

Velkorozměrná kosočtvercová základová deska umožní vysoký ohybový moment a zároveň bezpečné vyztužení příčných břemen.

Objem dodávky

Maximální přípustné bodové zatížení při montáži na stěnu lze vyčíst z následujícího diagramu a platí pro stěny na kterých se použijí dva šrouby ze stejné tíhové třídy:

Montáž

V normálním případě postačí upevnění dvěma protilehlými šrouby nebo kotvami ve směru silového toku. Jen ve výjimečných případech (vysoká stojna rámové konstrukce) se použijí 4 šrouby/kotvy. Utahovací moment šroubů se šestihrannou hlavou ≥ 40 Nm.

Při montáži na strop doporučujeme pro vyšší zatížení (do 7 kN) použít nejméně dva prostrčené šrouby (příklady viz Montážní příručka, kapitola 2).

Technické údaje

Typ
vhodné pro montážní
lišty
A
[mm]
s
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
h
[mm]
C
[mm]
Šroub pro destičku přídržnou
41/21-31 41/21/2,0 - 41/31/2,0 135 6 100 25 11 95 M10
41/41-45 41/41/2,5 135 6 100 25 11 95 M10
41/62 41/62/2,5 170 6 120 25 13 131 M12
41/41-45 D 41/41/2,5 D 210 8 170 25 13 125 M10

Užitečné zatížení při montáži na stěnu:
Maximální přípustné bodové zatížení lze vyčíst z diagramu v kapitole "Montážní systém Pressix CC 41" a platí na stěnách při použití dvou stejných šroubů uvedené třídy pevnosti.

Užitečné zatížení při montáži na strop:
Maximální přípustné zatížení při stropní montáži ve svislém směru s přídržnou destičkou je 2,0 kN. Při použití nejméně jednoho prostrčeného šroubu (8.8) je 7,0 kN.

Materiál:
ocel, HCP
TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
41/21-310,7310 198063
41/41-450,8310 198070
41/621,505 113918
41/41-45 D2,465 198100