Together we build.
siklasicher.
Kotvení a příslušenství

Kotva do dutého stropu AN Easy

Použití

Kotva s vnitřním závitem pro použití do dutých stropních desek z předpjatého betonu. Při dodržení podmínek specifikace je vhodná k upevnění potrubí, montážních lišt atd. závitovou tyčí nebo šroubem. Upevnění do stavebních prvků smí být použito jen za podmínek suchého vnitřního prostředí. Podle obecně platných podmínek pro aplikaci na stavbě smí být upevnění použito i tehdy, když rozpěrná část neleží v dutině.

Montáž

Utahováním šroubu nebo matice je kužel uvolněný z pouzdra kotvy vtahován dovnitř a deformován. Tím se kotva v dutině roztáhne do tvaru Y a utažením zadaným utahovacím momentem se vytvoří bezpečný tvarový styk.

Technické údaje

Montážní údaje obecně::

Rozměr kotvy
M8
M10
M12
Jmenovitý průměr vrtáku d0 = [mm] 12 16 18
Hloubka vyvrtané díry h0 = [mm] 55 60 70
Průchozí díra v připojovaném konstrukčním dílu df ≤ [mm] 9 12 14
Min. délka šroubu min ls 3) [mm] 47 55 61
Min. délka svorníku min ls 3) [mm] 53 63 71
Utahovací moment při kotvení Tinst = [Nm] 20 30 40
Požadovaná pevnost oceli šroubu/závitové tyče 5.8 5.8 5.8
Charakter. rozestupcr [mm] 300 300 300
Charakter. vzdálenost od okraje ccr [mm] 150 150 150
Min. vzdálenost od okraje cmin [mm] 100 100 100

Podmínky pro aplikaci jednotlivé kotvy ve stropní desce z předpjatého betonu s dutinami ≥ C45/55:

Rozměr kotvy
Tloušťka stěny du ≥ [mm]
M8
25
M8
30
M8
40
M8
50
M10
25
M10
30
M10
40
M10
50
Příp. zatížení 1) při c ≥ ccr [kN] 0,7 0,9 2,0 3,6 0,9 1,2 3,0 3,6
Příp. zatížení 1) při cmin [kN] 0,35 0,8 1,8 3,0 0,8 1,0 2,7 3,0
Zatížení při namáhání požárem        
Příp. zatížení R 30 příp. F [kN]   0,9 0,9 0,9   1,2 1,5 1,5
Příp. zatížení R 60 příp. F [kN]   0,9 0,9 0,9   1,2 1,5 1,5
Příp. zatížení R 90 příp. F [kN]   0,7 0,7 0,7   1,2 1,2 1,2
Příp. zatížení R 120 příp. F [kN]   0,4 0,4 0,4   1,0 1,0 1,0

Rozměr kotvy
Tloušťka stěny du ≥ [mm]
M12
25
M12
30
M12
40
M12
50
Příp. zatížení 1) při c ≥ ccr [kN] 1,0 1,2 3,0 4,3
Příp. zatížení 1) při cmin [kN] 0,8 1,0 2,7 3,6
Zatížení při namáhání požárem    
Příp. zatížení R 30 příp. F [kN]   1,2 1,5 1,5
Příp. zatížení R 60 příp. F [kN]   1,2 1,5 1,5
Příp. zatížení R 90 příp. F [kN]   1,2 1,5 1,5
Příp. zatížení R 120 příp. F [kN]   1,2 1,2 1,2

Podmínky pro aplikaci páru kotev 4) ve stropní desce z předpjatého betonu s dutinami ≥ C45/55:

Rozměr kotvy
Tloušťka stěny du ≥ [mm]
M8
25
M8
30
M8
40
M8
50
M10
25
M10
30
M10
40
M10
50
Příp. zatížení 1) při c ≥ ccr [kN] 0,7 1,4 2,6 4,8 1,1 2,0 4,8 4,8
Příp. zatížení 1) při cmin [kN] 0,35 1,25 2,35 4,0 0,9 1,8 4,3 4,3
Min. rozestup smin [mm] 70 80 100 100 70 80 100 100
Příp. ohybové momenty (Ocel 5.8)2) Mzul [Nm] 10,7 10,7 10,7 10,7 21,4 21,4 21,4 21,4
Příp. ohybové momenty (Ocel 8.8) Mzul [Nm] 17,1 17,1 17,1 17,1 34,2 34,2 34,2 34,2
Zatížení při namáhání požárem        
Příp. zatížení R 30 příp. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 3,0 3,0
Příp. zatížení R 60 příp. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 3,0 3,0
Příp. zatížení R 90 příp. F [kN]   1,25 1,25 1,25   1,8 2,4 2,4
Příp. zatížení R 120 příp. F [kN]   0,8 0,8 0,8   1,8 2,0 2,0

Rozměry kotvy
Tloušťka stěny du ≥ [mm]
M12
25
M12
30
M12
40
M12
50
Příp. zatížení 1) při c ≥ ccr [kN] 1,2 2,0 4,8 5,7
Příp. zatížení 1) při cmin [kN] 1,0 1,8 4,3 4,8
Min. rozestup smin [mm] 70 80 100 100
Příp. ohybové momenty (Ocel 5.8)2) Mzul [Nm] 37,4 37,4 37,4 37,4
Příp. ohybové momenty (Ocel 8.8) Mzul [Nm] 59,8 59,8 59,8 59,8
Zatížení při namáhání požárem    
Příp. zatížení R 30 příp. F [kN]   1,8 3,0 3,0
Příp. zatížení R 60 příp. F [kN]   1,8 3,0 3,0
Příp. zatížení R 90 příp. F [kN]   1,8 3,0 3,0
Příp. zatížení R 120 příp. F [kN]   1,8 2,4 2,4

1)
Pro vzdálenosti od okraje cmin < c ≤ ccr lze doporučená zatížení zjistit lineární interpolací.
2)
Při užití nižších pevnostních tříd se musí hodnota příslušně redukovat.
3)
Pro stanovení celkové délky se musí přičíst tloušťka konstrukčního dílu ( Celková délka = ls + tfix )
4)
Přípustné zatížení Fmax / kotvu ≤ Fmax jedné kotvy. U kotevních párů s rozestupem os smin < s ≤ scr lze doporučená zatížení zjistit lineární interpolací, přičemž za mezní hodnotu při s = scr u centrického rozložení zatížení se smí dosadit 2násobek přípustného zatížení jedné kotvy

Materiál:
Ocel, galvanicky pozinkovaná

Certifikáty

Certifikát: Z-21.1-1785, zkoušky požární ochrany, povolení VdS

1) Datum dodání na vyžádání - zboží je pořizováno na základě objednávky.

TypCelk. délka
[mm]
Délka dutinky [mm]Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
AN Easy M8 1)45350,0150 110463
AN Easy M1053400,0350 110465
AN Easy M12 1)58450,0425 110466