Together we build.
siklasicher.
Kotvení a příslušenství

Kotva narážecí AN

Použití

Kotva pro vícenásobné upevnění do trhlinového betonu a k jednotlivému upevnění do netrhlinového betonu pro veškerou domovní techniku.

Vhodná k upevňování potrubí, montážních lišt apod. v suchých vnitřních prostorách.

Pro upevnění ve venkovním prostředí a ve vlhkých prostorách použijte kotvu narážecí AN VA z nerezové oceli.


  • není potřebný žádný speciální vrták
  • rozpínací kužel pro nucené rozepření
  • vhodná pro předinstalaci

Montáž

Jako rozpínací nástroj se pro narážecí kotvu musí použít příslušný rozpínací trn. "Inteligentní" rozpínací kužel usnadní montáž při odchylkách průměru vyvrtané díry nebo při odlišné pevnosti betonu. Tímto lze kontrolovaně snížit rozestupy mezi okraji a osami.

Technické údaje

Všeobecné montážní údaje:

Velikost kotvy
M8x30
M8x40
M10
M12
M16
Průměr vrtu d0 = [mm] 10 10 12 15 20
Hloubka vrtu h0 = [mm] 30 40 40 50 65
Utahovací moment při instalaci Tinst = [Nm] 8 8 15 35 60
Průchozí otvor v navazující součástce df ≤ [mm] 9 9 12 14 18
Délka závitu Lth [mm] 13 20 15 18 23
Min. hloubka šroubení Lsdmin [mm] 9 9 11 13 18
Min. tloušťka konstrukce hmin [mm] 100 100 120 130 160
Min. rozestup mezi osami smin [mm] 60 80 100 120 150
Min. vzdálenost od kraje cmin [mm] 95 95 135 165 200


Výňatek z osvědčení ETA-10/0258 - vícenásobné upevnění v trhlinovém betonu:

Velikost kotvy
M8x30
M8x40
M10
M12
Pov. zatížení pro jednotl. kotvy C20/25-C50/60 [kN] 1,7 2,0 2,0 2,4
Pov. ohybový moment (ocel 4.6) Mzul [Nm] 6,4 6,4 12,8 22,2
Pov. ohybový moment (ocel 8.8) Mzul [Nm] 17,1 17,1 34,3 60,0
Charakt. rozestupy mezi osami scr [mm] 180 210 170 170
Charakt. vzdálenosti od kraje ccr [mm] 90 105 85 85
Zatížení při namáhání požárem (ocel 4.6)
Povolené zatížení R30 perm. F [kN] 0,4 0,4 0,9 1,7
Povolené zatížení R60 perm. F [kN] 0,3 0,3 0,8 1,3
Povolené zatížení R90 perm. F [kN] 0,3 0,3 0,6 1,1
Povolené zatížení R120 perm. F [kN] 0,2 0,2 0,5 0,8
Zatížení při namáhání požárem (ocel ≥ 5.6)
Povolené zatížení R30 perm. F [kN] 0,9 0,9 1,5 1,7
Povolené zatížení R60 perm. F [kN] 0,9 0,9 1,5 1,5
Povolené zatížení R90 perm. F [kN] 0,9 0,9 1,5 1,5
Povolené zatížení R120 perm. F [kN] 0,4 0,4 1,0 1,2


Výňatek z osvědčení ETA-10/0257 - jednotlivé upevnění v netrhlinovém betonu:

Velikost kotvy
M8x30
M8x40
M10
M12
M16
Pov. zatížení v tahu C20/25 (ocel 4.6 až 8.8) [kN] 2,8 3,6 5,1 7,1 10,5
Pov. zatížení ve střihu (ocel 4.6) ≥ C20/25 [kN] 3,1 3,1 4,1 7,2 13,4
Pov. zatížení ve střihu (ocel 8.8) ≥ C20/25 [kN] 3,9 3,9 4,1 12,0 18,0
Pov. ohybový moment (ocel 4.6) [Nm] 6,4 6,4 12,8 22,2 56,8
Pov. ohybový moment (ocel 8.8) [Nm] 17,1 17,1 34,3 60,0 152,0


Pro podrobné dimenzování je třeba respektovat údaje z platných atestů které naleznete www.sikla.de

Materiál:
ocel, galvanicky pozinkovaná

Certifikáty

Pro vícenásobné upevnění nenosných SIKLA systémů do trhlinového betonu platí osvědčení ETA-10/0258 (M8 - M12). Pro kotvení do netrhlinového betonu osvědčení ETA-10/0257, protipožární atest, VdS osvědčení, FM osvědčení ≥ M10.

TypVrt
ø x hloubka [mm]
Závit
ø x délka [mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
M8 x 3010 x 30M8 x 130,01100 125505
M8 x 4010 x 40M8 x 200,01100 153283
M10 x 4012 x 40M10 x 150,02 50 125514
M12 x 5015 x 50M12 x 180,04 50 125523
M16 x 6520 x 65M16 x 230,10 25 112518