Together we build.
siklasicher.
Nerez

Kotva narážecí AN VA

Použití

Kotva pro vícenásobné upevnění do trhlinového betonu a pro jednotlivé upevnění do netrhlinového betonu pro veškerou domovní techniku.
Vhodná k upevňování potrubí, montážních lišt apod. v suchém i vlhkém prostředí (vč. průmyslového ovzduší a v blízkosti moře) nejsou-li podmínky agresivní.


  • není potřebný žádný speciální vrták
  • rozpínací kužel pro nucené rozepření
  • vhodná pro předinstalaci

Montáž

Jako rozpínací nástroj se pro narážecí kotvu musí použít příslušný rozpínací trn. "Inteligentní" rozpínací kužel usnadní montáž při odchylkách průměrů vyvrtaných děr nebo při odlišné pevnosti betonu. Tímto lze kontrolovaně snížit odstupy od okrajů a mezi osami.

Technické údaje

Všeobecné montážní údaje:

Velikost kotvy
M8x30
M8x40
M10
M12
M16
Průměr vrtu d0 = [mm] 10 10 12 15 20
Hloubka vrtu h0 = [mm] 30 40 40 50 65
Utahovací moment při instalaci Tinst = [Nm] 8 8 15 35 60
Průchozí otvor v navazující součástce df ≤ [mm] 9 9 12 14 18
Délka závitu Lth [mm] 13 20 15 18 23
Min. hloubka šroubení Lsdmin [mm] 9 9 11 13 18
Min. tloušťka konstrukce hmin [mm] 100 100 130 140 160
Min. rozestup mezi osami smin [mm] 60 80 100 120 150
Min. vzdálenost od kraje cmin [mm] 95 95 135 165 200

Auszug aus Zulassungsbedingung ETA-05/0117 gerissener Beton / Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen:
M8x30
M8x40
M10
M12
Pov. zatížení v tahu jednotl. kotev C20/25-C50/60 [kN] 1,7 2,0 2,0 2,4
Pov. ohybové momenty(A4-70) Mpov [Nm] 11,9 11,9 23,8 42,1
Charakt. rozestupy mezi osami scr [mm] 180 210 170 170
Charakt. vzdálenosti od krajů ccr [mm] 90 105 85 85
Zatížení při namáhání požárem
Povolené zatížení R30 perm. F [kN] 0,9 1,5 1,5 1,5
Povolené zatížení R60 perm. F [kN] 0,9 1,5 1,5 1,5
Povolené zatížení R90 perm. F [kN] 0,9 0,9 1,5 1,5
Povolené zatížení R120 perm. F [kN] 0,5 0,5 1,0 1,2

Výňatek z osvědčení ETA-10/0257 - jednotlivé upevnění v netrhlinovém betonu:

Velikost kotvy
M8x30
M8x40
M10
M12
M16
Pov. zatížení v tahu C20/25 [kN] 3,8 5,2 5,9 8,3 12,3
Pov. zatížení ve střihu ≥ C20/25 [kN] 4,9 4,9 6,1 11,5 19,2
Pov. ohybový moment [Nm] 11,9 11,9 23,8 42,1 106,7

Pro podrobné dimenzování je třeba respektovat údaje z platných atestů které naleznete na www.sikla.de

Materiál:
nerezová ocel A4

Certifikáty

Pro vícenásobné upevnění nenosných SIKLA systémů do trhlinového betonu platí osvědčení ETA-10/0258 (M8 - M12). Pro jednotlivé kotvení do netrhlinového betonu osvědčení ETA-10/0257, protipožární atest, VdS osvědčení, FM osvědčení ≥ M10.

1) Termín dodání na vyžádání - zboží je obstaráváno na zakázku.

TypVrt
ø x hloubka [mm]
Závit
ø x délka [mm]
Hmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
M8 x 3010 x 30M8 x 130,01100 104906
M8 x 4010 x 40M8 x 200,01100 153593
M10 x 4012 x 40M10 x 150,02 50 104915
M12 x 50 1)15 x 50M12 x 180,04 50 104924
M16 x 65 1)20 x 65M16 x 230,10 25 104933