Together we build.
siklasicher.
Nerez

Upínací kleště SPA 5P VA

Použití

Upínací kleština 5P VA je univerzálně použitelný upínací prvek pro oboustranné upevnění příhradových nosníků pro trubky, kanály, kabelové žlaby a zařízení k ocelovým nosníkům.

Montáž

Upínací kleště se umístí nohama na svazovanou součást, nos se položí na ocelový nosník. Poté se protáhne příslušný šestihranný šroub a dole se utáhne podložkou a maticí.

Stanovení požadované délky šroubu Lmin:

Uspořádání A
průchozí šroub se šestihrannou hlavou a pojistným drápkemM12: Lmin = a + b + 47 [mm]
M16: Lmin = a + b + 57 [mm]
 

Uspořádání B
vložený hákový šroub HZ


M12: Lmin = b + 53 [mm]
M16: Lmin = b + 63 [mm]

Technické údaje

Typ
Rozsah upínání
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
M12 1 - 30 44 60 13
M16 4 - 40 49 72 17

Typ
Utahovací moment MA
[Nm] /
Úhel otáčení
Fz přípustné
na upínací kleště
[kN] 1)
Únosnost smykové síly Fx
2 upínací drápy každý
[kN] 2)
M12 60 / 90° 11,0 2,5
M16 140 / 90° 13,9 3,0

1)
Specifikace se vztahují na použití standardního šroubu se šestihrannou hlavou z nerezové oceli třídy vlastností 70.
2)
Údaje se týkají nejhoršího případu s tloušťkou příruby 30 mm (M12) nebo 40 mm (M16) a součinitelem adheze µHaft = 0,20. Případná tahová síla Fz nebyla brána v úvahu.

Materiál:
Nerezová ocel A4
TypHmotnost
[kg]
Bal.
[kus]
Č. výrobku
M12 0,1520 803802
M16 0,2620 803803